Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Image

 

 

Instytut Nawigacji Morskiej jest jednym z czterech instytutów na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. W jego skład wchodzą cztery zakłady: Zakład Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi, Zakład Budowy i Stateczności Statku, Centrum Technologii Przewozów LNG. Wymienione zakłady w ramach instytutu prowadzą pracę dydaktyczną oraz badawczą.
Instytut posiada wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, w tym pracowników posiadających najwyższe tytuły naukowe. Większość pracowników posiada także morskie kwalifikacje zawodowe. W tej grupie możemy wyróżnić 13 kapitanów żeglugi wielkiej oraz 3starszych oficerów. Kadra zapewnia kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym i zarazem zgodnie z wymogami międzynarodowej konwencji STCW.

Instytut sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnościami prowadzonymi na Wydziale Nawigacyjnym:
- transport morski,
- transport morski i śródlądowy,
- ratownictwo morskie, 
- górnictwo morskie.

W ramach wyżej wymienionych specjalności poszczególne jednostki Instytutu odpowiadają za prowadzenie przedmiotów, odpowiednio:
- Zakład Nawigacji Morskiej: nawigacja, seminarium dyplomowe, metodologia badań naukowych, laboratorium specjalistyczne (ECDIS), meteorologia i oceanografia, nawigacja hydrometeorologiczna, hydromechanika i hydrotechnika;
- Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi:ratownictwo morskie, ratownictwo medyczne, ratownictwo ekologiczne, morskie systemy bezpieczeństwa, logistyka, ekonomika transportu, prace podwodne, inspekcje morskie;
- Zakład Budowy i Stateczności Statku: budowa i stateczność statku, hydromechanika, przewozy morskie, systemy jakości, podstawy budowy statku i organizacji załogi, podstawy teorii okrętu, hydromechanika i stateczność, grafika inżynierska.
Centrum Technologii Przewozów LNG: przewozy morskie, eksploatacja zbiornikowców i gazowców, eksploatacja masowców, zarządzanie statkiem, żegluga liniowa 


Instytut Nawigacji Morskiej poszukuje osób z dyplomem starszego oficera lub kapitana żeglugi wielkiej do prowadzenia zajęć z zakresu technologii przewozu ładunków ciekłych, w tym gazów.


Osoby zainteresowany prosimy o kontakt z Panią Justyną Krasowską telefonicznie: 91 4809435 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.