Otwarty dostęp w publikacjach konieczność czy wybór?

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Bibliotece ZUT odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące otwartego dostępu do publikacji. Wykłady, pod wspólnym tytułem „Otwarty dostęp w publikacjach - konieczność czy wybór? Czas na zmiany!”, zorganizowało Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biblioteka Główna ZUT dla uczelni wyższych Szczecina i regionu. Z Instytutu Nawigacji Morskiej w szkoleniu uczestniczyła Sylwia Szymankiewicz. Spotkanie otworzyła mgr inż. Anna Gryta, kustosz dyplomowany BG ZUT. Pani Aleksandra Brzozowska z Uniwersytetu Łódzkiego, poświęciła swój wykład ogólnym informacjom dotyczącym otwartego dostępu do publikacji oraz polityce europejskiej i polskiej dotyczącej tego zagadnienia. Przedstawiła zalecenia wydane przez MNiSW dotyczących jednostek naukowych i uczelni. Kolejny wykład dotyczył repozytoriów i czasopism otwartych, poprowadziła je mgr Bożena Bednarek-Michalska kustosz dyplomowany z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Otwarty dostęp a prawa autorskie to ostatni wykład, który poprowadził radca prawy Krzysztof Siewicz.


Terminal LNG

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w  Akademii Morskiej w Szczecinie, z inicjatywy firmy Gaz-System S.A., odbyło się spotkanie, którego celem było zaprezentowanie różnych wariantów wejścia/wyjścia gazowców do Terminalu LNG w Świnoujściu. W spotkaniu uczestniczyły firmy i instytucje gospodarki morskiej: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin-Pilot sp. z o.o.,  Polskie LNG S.A, PGNiG, Gaz-System S.A, Urząd Morski w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Portowa Sekcja Ratownicza, FairPlay oraz Akademia Morska w Szczecinie. Spotkanie prowadził dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. AM. Po prezentacji wszyscy uczestnicy udali się do symulatora nawigacyjno-manewrowego CIRM aby uczestniczyć w pokazie ćwiczeń różnych wariantów wejścia/wyjścia gazowców z portu, a następnie dyskutowano i omawiano zaprezentowane wyniki symulacji.


Seminarum naukowe

Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 10.05.2017 r., o godz. 11.25 w sali 210  odbędzie się Seminarium Naukowe wygłoszone przez mgr inż.kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski. Tematyka: "Koncepcja modelu oceny ryzyka infrastruktury podwodnej". 


Seminarum naukowe

Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 25.04.2017 r., o godz. 11.25 w sali 210  odbędzie się Seminarium Naukowe wygłoszone przez mgr inż.st.of Marzena Małyszko. Tematyka: "Wykorzystanie metody drzew decyzyjnych w SAR DSS”. Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu (AM w Gdyni).


AutoCAD

W dniu 16 marca 2017 roku w Instytucie Nawigacji Morskiej odbyło się wręczenie ceryfikatów ukończenia kursu AutoCAD-advanced. Szkolenie obejmowało sześćdziesiąt godzin zajęć praktycznych z dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Szkolenie prowadził wykładowca - instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa (CadSoft) a zorganizował je i koordynował Instytut Nawigacji Morskiej.
W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele akademiccy Wydziału Nawigacyjnego INM, IIRM oraz CIRM:
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk, prof.nadzw.AM
mg inż. Mateusz Bilewski
mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
mgr inż. Rafał Gralak
dr hab. inż. st. of. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM
mgr inż. st. of. Monika Hapanionek
mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska
mgr inż. Bartosz Muczyński
dr inż. Marcin Przywarty
mgr inż. Paulina Sobkowicz

Międzynarodowe Certyfikaty CAD firmy Autodesk (będące najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie, dokumentem potwierdzającym znajomość oprogramowania) uczestnikom kursu wręczyli: instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa oraz dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw.AM.  


uczestnicy szkolenia AutoCad (foto A. Bąk)

 
dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM oraz instruktor mgr inż. Waldemar Kostrzewa (foto A. Bąk)