AutoCAD

W dniu 16 marca 2017 roku w Instytucie Nawigacji Morskiej odbyło się wręczenie ceryfikatów ukończenia kursu AutoCAD-advanced. Szkolenie obejmowało sześćdziesiąt godzin zajęć praktycznych z dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Szkolenie prowadził wykładowca - instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa (CadSoft) a zorganizował je i koordynował Instytut Nawigacji Morskiej.
W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele akademiccy Wydziału Nawigacyjnego INM, IIRM oraz CIRM:
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk, prof.nadzw.AM
mg inż. Mateusz Bilewski
mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
mgr inż. Rafał Gralak
dr hab. inż. st. of. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM
mgr inż. st. of. Monika Hapanionek
mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska
mgr inż. Bartosz Muczyński
dr inż. Marcin Przywarty
mgr inż. Paulina Sobkowicz

Międzynarodowe Certyfikaty CAD firmy Autodesk (będące najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie, dokumentem potwierdzającym znajomość oprogramowania) uczestnikom kursu wręczyli: instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa oraz dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw.AM.  


uczestnicy szkolenia AutoCad (foto A. Bąk)

 
dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM oraz instruktor mgr inż. Waldemar Kostrzewa (foto A. Bąk)


XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 20-22 stycznia 2017 r. w Niedzicy odbył się XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Organizatorami Zjazdu była Uczelnia Rada Samorządu Doktorantów AGH w Krakowie. Zarząd Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Szczecinie był reprezentowany przez mgr inż. Annę Anczykowską - delegat oraz mgr inż. Elwirę Kałkowską - obserwator. Zjazd rozpoczął się od szkolenia pt. „Specyfika redagowania tekstów naukowych w języku angielskim” prowadzonym przez mgr Ilonę Dąbrowską reprezentującą SJO AGH w Krakowie. Jednym z punktów obrad była prezentacja nt. „Interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich - konkurs NCBiR przeprowadzona przez Ewelinę Dyląg-Pawłyszyn, członka zespołu MNiSW w zakresie opracowania ramowych programów studiów doktoranckich. Ze względu na nieobecność Angeli Andrzejewskiej, Sekretarza PDUT, na czas XXXI Zjazdu, do pełnienia funkcji Sekretarza PDUT, wybrana została mgr inż. Anna Anczykowska. Ostatniego dnia, w trakcie obrad, zakończona została dyskusja dotycząca projektów Ustawy 2.0. 

 


Seminarum naukowe

Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 08.02.2017 r.,  o godz. 10.00 w sali 210  odbędzie się Seminarium Naukowe wygłoszone przez mgr inż. kpt.ż.w. Macieja Szymańskiego. Tematyka: "Wskaźniki trudności podróży morskiej statku jako miary bezpieczeństwa w programowaniu tras oceanicznych”.
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. of. wacht. Bernard WiśniewskiZimowa Szkoła Niezawodności

 
W dniach  8 - 14 stycznia 2017 roku w Szczyrku odbyła się już 45 konferencja Zimowa Szkoła Niezawodności organizowana przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. W konferencji z Instytutu Nawigacji Morskiej uczestniczył prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, który na sesji prowadzonej przez  prof. dra inż. Marka Młyńczaka, prof. nadzw. PWr  wygłosił  referat „Wypracowanie manewru unikowego przed cyklonem tropikalnym w żegludze na akwenach ograniczonych i przybrzeżnych za pomocą różnych metod”. Wygłoszone na konferencji artykuły zostaną wydane w czasopiśmie „Journal of KONBiN” (8 punktów), a ich streszczenia w Materiałach Zimowej Szkoły Niezawodności.Seminarum naukowe


Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 21.12.2016 r. o godz.11.20 w sali 210 odbędzie się Seminarum Naukowe wygłoszone przez mgr inż. of. wacht. Annę Anczykowską. 
Tematyka: "Dynamiczne określanie zapasu wody pod stępką statku na akwenach ograniczonych z wykorzystaniem oceny ryzyka"