W dniu 6 kwietnia 2017 r. w  Akademii Morskiej w Szczecinie, z inicjatywy firmy Gaz-System S.A., odbyło się spotkanie, którego celem było zaprezentowanie różnych wariantów wejścia/wyjścia gazowców do Terminalu LNG w Świnoujściu. W spotkaniu uczestniczyły firmy i instytucje gospodarki morskiej: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin-Pilot sp. z o.o.,  Polskie LNG S.A, PGNiG, Gaz-System S.A, Urząd Morski w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Portowa Sekcja Ratownicza, FairPlay oraz Akademia Morska w Szczecinie. Spotkanie prowadził dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. AM. Po prezentacji wszyscy uczestnicy udali się do symulatora nawigacyjno-manewrowego CIRM aby uczestniczyć w pokazie ćwiczeń różnych wariantów wejścia/wyjścia gazowców z portu, a następnie dyskutowano i omawiano zaprezentowane wyniki symulacji.