W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Bibliotece ZUT odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące otwartego dostępu do publikacji. Wykłady, pod wspólnym tytułem „Otwarty dostęp w publikacjach - konieczność czy wybór? Czas na zmiany!”, zorganizowało Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biblioteka Główna ZUT dla uczelni wyższych Szczecina i regionu. Z Instytutu Nawigacji Morskiej w szkoleniu uczestniczyła Sylwia Szymankiewicz. Spotkanie otworzyła mgr inż. Anna Gryta, kustosz dyplomowany BG ZUT. Pani Aleksandra Brzozowska z Uniwersytetu Łódzkiego, poświęciła swój wykład ogólnym informacjom dotyczącym otwartego dostępu do publikacji oraz polityce europejskiej i polskiej dotyczącej tego zagadnienia. Przedstawiła zalecenia wydane przez MNiSW dotyczących jednostek naukowych i uczelni. Kolejny wykład dotyczył repozytoriów i czasopism otwartych, poprowadziła je mgr Bożena Bednarek-Michalska kustosz dyplomowany z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Otwarty dostęp a prawa autorskie to ostatni wykład, który poprowadził radca prawy Krzysztof Siewicz.