Instytut Nawigacji Morskiej zaprasza na otwarcie Symulatora do modelowania zanieczyszczeń olejowych – PISCES 2 dnia 19 marca 2010 roku o godzinie 11:30 sala 212
Serdeczenie zapraszamy!19 marca o godzinie 11.30 W Akademii Morskiej w Szczecinie zostanie uruchomiony nowy symulator:

PISCES II  - narzędzie do oceny i modelowania rozlewów olejowych

PISCES II jest symulatorem akcji ratowniczych przeznaczonym do przygotowywania oraz przeprowadzana ćwiczeń w koordynacji z lądowymi ośrodkami koordynacyjnymi. Aplikacja wspiera oraz jest głównie przeznaczona do symulowania akcji dotyczących rozlewów olejowych. PISCES II pozwala na projektowanie scenariuszy ćwiczeń opartych na rzeczywistych danych hydrometeorologicznych, które mają bezpośredni wpływ na zachowanie się oraz rozchodzenie symulowanych rozlewów olejowych. System również jest wyposażony w definiowaną przez użytkownika bazę sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych. System potrafi na podstawie wprowadzonych kosztów pośrednich oszacować całkowity koszt akcji oraz podać sposoby jego optymalizacji.

Model matematyczny systemu PISCES II pozwala na wierne symulowanie sposobu rozchodzenia się substancji na powierzchni wody biorąc pod uwagę następujące elementy: prąd powierzchniowy oraz pływowy, wiatr, parowanie, dyspersję, emulsyfikację, zmienność lepkości, spalanie oraz interakcję ze sprzętem do usuwania substancji olejowych.

Na dogłębną analizę poszczególnych incydentów oraz awarii, w których dochodzi do rozlewów olejowych pozwalają zaimplementowane w symulatorze moduły odpowiedzialne za realizację kluczowych funkcji z punktu widzenia ich skutecznej ewaluacji. Są to między innymi serwery odpowiedzialne za komunikację, obliczenia w modelu matematycznym, wizualizację 3D, obsługę map elektronicznych w formacie ENC (S-57). Ponadto symulator wyposażony jest w wiele modułów pomocniczych zapewniających transfer danych z innych systemów zewnętrznych takich jak system automatycznej identyfikacji statków (AIS), system bazodanowy zawierający informacje hydrometeorologiczne. Kluczowym składnikiem symulatora jest moduł do określania źródła rozlewu poprzez symulację wsteczną w czasie oraz moduł do wyliczania prognozy rozchodzenia się plam olejowych.

Jako narzędzie do badania przypadków rozlewów olejowych symulator PISCES II współpracując z systemami AIS i VTS (system kontroli i nadzoru ruchu statków) umożliwia prezentację jednostek potencjalnie odpowiedzialnych za spowodowanie zanieczyszczenia środowiska morskiego. Symulator może również pełnić funkcję zarządzania akcją ratowniczą usuwania rozlewów olejowych poprzez bezpośrednią komunikację z centrum ratownictwa morskiego i monitoring jednostek uczestniczących w akcji.

Symulator PISCES II jako narzędzie do zwalczania i prognozowania rozchodzenia się rozlewów olejowych jest jednym z najefektywniejszych obecnie aplikacji. Utylizacja go jako symulatora pozwala na odpowiednie przygotowanie kadry zajmującej się zwalczaniem rozlewów.

p10.png