XII Konferencja Naukowo – Techniczna „LogiTrans 2015”
 
W dniach 20.04. – 23.04.2015 r. w Szczyrku odbyła się XII Konferencja Naukowo – Techniczna „LogiTrans 2015”, w której uczestniczyli przedstawiciele Akademii Morskiej
w Szczecinie: dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, mgr inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski, mgr. inż. Anna Anczykowska oraz mgr. inż. Paulina Sobkowicz. Konferencja poświęcona była szerokiej tematyce z dziedziny transportu i logistyki. Pozwoliła również na wymianę doświadczeń między pracownikami nauki ośrodków z całej Polski.
 
Na tegorocznej edycji Konferencji obecnych było 250 uczestników. Organizatorzy zapewnili możliwość prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych w formie prezentacji multimedialnej oraz posterowej w 5 sesjach tematycznych:
·         Budowa, eksploatacja i diagnostyka środków transportu;
·         Bezpieczeństwo w transporcie;
·         Logistyka;
·         Efektywność systemów transportowych;
·         Turystyka i rekreacja.
 
Poszczególne sesje tematyczne prowadzone były jednocześnie w kilku salach konferencyjnych w dniach 21.04. oraz 22.04.
 
W dniu 22.04. w sesji prowadzonej przez dr inż. kpt. ż.w. Ryszarda Wawrucha,
prof. AMG, przedstawione zostały dwie prezentacje dotyczące transportu wodnego:
·         „The use of AIS system in order to improve operational safety of fishing vessel
mgr inż. Anna Anczykowska, mgr inż. Paulina Sobkowicz, dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM w Szczecinie;
·         „Defining the operating parameters of inland waterway on the bend” inż. Joanna Orymowska, mgr inż. Paulina Sobkowicz, dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM w Szczecinie.
 
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną wydane w czasopiśmie „Logistyka”.