W dniach 28-30 września 2016 r. w Katowicach oraz w Ustroniu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Technologii Lotniczych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Miała na celu związać środowiska reprezentujące wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa oraz pomóc rozpocząć trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. W konferencji aktywny udział brała mgr inż. of. wacht. Paulina Sobkowicz z Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie.  

 
 Zdjęcie: Sala konferencyjna