W dniach 15-18 września 2016 r. w Zakopanem odbył się XXIX Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Samorządność Doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”. Zjazd został zorganizowany przez Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej w Lublinie wraz z Zarządem PDUT. Samorząd Doktorantów Akademii Morskiej w Szczecinie był reprezentowany przez mgr inż. Annę Anczykowską z Instytutu Nawigacji Morskiej  oraz mgr Sylwię Mielniczuk z Instytutu Technologii Morskich W pierwszych dwóch dniach Zjazdu, odbywały się panele konferencyjne oraz szkolenia dla doktorantów, dotyczące m.in. praw autorskich, praw patentowych oraz praw i obowiązków doktoranta w świetle ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W sobotę rozpoczęły się obrady Zjazdu Porozumienia. W trakcie obrad poruszone zostały kwestie dotyczące studiów doktoranckich oraz doktorantów. Wspólnie, z przedstawicielami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, prowadzona była dyskusja na tematy studiów doktoranckich w „Ustawie 2.0” przygotowywanej przez MNiSW. W ramach obrad PDUT, odbyły się głosowania dotyczące wyboru członków komisji wyborczej, zwiększenia liczby osób w komisji ds. promocji oraz wyboru miejsca XXX Zjazdu Porozumienia.
Do składu komisji wyborczej zostali wybrani: mgr inż. Anna Anczykowska (z Akademii Morskiej w Szczecinie), Ewelina Strąk (z Politechniki Łódzkiej) oraz Mateusz Pluciński (z Politechniki Poznańskiej). W trakcie obrad został podpisany list intencyjny pomiędzy Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych a Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich. List ma na celu zintensyfikowanie wspólnych działań na forum ogólnopolskim. Zjazd był możliwością integracji środowiska doktorantów oraz nawiązania nowych kontaktów.