W dniach 8-9 listopada 2016 roku odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP organizowana przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW w Gdyni oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Tematem tegorocznej konferencji była „Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu”.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Nawigacji Morskiej: dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw.AM, dr inż. kpt. ż. w Mirosław Wielgosz oraz mgr inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski. W sesji tematycznej „Nawigacja porównawcza” prowadzonej przez dr hab. inż. Pawła Zalewskiego, prof. nadzw. AM, przedstawiony został artykuł „Ship domain in various visibility conditions in the restricted waters” dra inż. kpt. ż.w. Mirosława Wielgosza. W sesji „Bezpieczeństwo nawigacji” prowadzonej przez prof. Dariusza Popielarczyka zaprezentowane zostały artykuły: mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusza Dzikowskiego i dr inż. Krzysztofa Marcjana „Analysis of ship traffic over subsea pipeline in the Gdańsk Bay area” oraz „Data exchange protocol in RepSail” dra hab. inż. Macieja Gucmy, prof. nadzw. AM i mgr Pauliny Hatłas. Wszystkie nadesłane arykuły zostaną wydane w czasopiśmie „Annual of Navigation” (13 punktów). 
logo