W dniu 15.11.2016 r. w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnej  dr inż. Macieja Gucmy. Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych miała doniosły charakter i odbyła się w ramach obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej.
Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Maciejowi Gucmie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport w dniu 23.06.2016 r.  Dr inż. Maciej Gucma wniosek o postępowanie habilitacyjne złożył do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w styczniu br. Postępowanie habilitacyjne zakończono w czerwcu 2016 r.

http://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-habilitowanego


f
dr hab.inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM odbiera dyplom z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej