Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, iż w czwartek 24.11.2016 r.,o godz.11.20, w sali 210 odbędzie się Seminarum Naukowe wygłoszone przez mgr inż. of. wacht. Paulinę Sobkowicz. 
Tematyka: „Metoda określania bezpiecznych obszarów manewrowych w żegludze śródlądowej za pomocą szacowania ryzyka”. 
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma