Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 21.12.2016 r. o godz.11.20 w sali 210 odbędzie się Seminarum Naukowe wygłoszone przez mgr inż. of. wacht. Annę Anczykowską. 
Tematyka: "Dynamiczne określanie zapasu wody pod stępką statku na akwenach ograniczonych z wykorzystaniem oceny ryzyka"