W dniach  8 - 14 stycznia 2017 roku w Szczyrku odbyła się już 45 konferencja Zimowa Szkoła Niezawodności organizowana przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. W konferencji z Instytutu Nawigacji Morskiej uczestniczył prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, który na sesji prowadzonej przez  prof. dra inż. Marka Młyńczaka, prof. nadzw. PWr  wygłosił  referat „Wypracowanie manewru unikowego przed cyklonem tropikalnym w żegludze na akwenach ograniczonych i przybrzeżnych za pomocą różnych metod”. Wygłoszone na konferencji artykuły zostaną wydane w czasopiśmie „Journal of KONBiN” (8 punktów), a ich streszczenia w Materiałach Zimowej Szkoły Niezawodności.