Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 08.02.2017 r.,  o godz. 10.00 w sali 210  odbędzie się Seminarium Naukowe wygłoszone przez mgr inż. kpt.ż.w. Macieja Szymańskiego. Tematyka: "Wskaźniki trudności podróży morskiej statku jako miary bezpieczeństwa w programowaniu tras oceanicznych”.
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. of. wacht. Bernard Wiśniewski