W dniach 20-22 stycznia 2017 r. w Niedzicy odbył się XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Organizatorami Zjazdu była Uczelnia Rada Samorządu Doktorantów AGH w Krakowie. Zarząd Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Szczecinie był reprezentowany przez mgr inż. Annę Anczykowską - delegat oraz mgr inż. Elwirę Kałkowską - obserwator. Zjazd rozpoczął się od szkolenia pt. „Specyfika redagowania tekstów naukowych w języku angielskim” prowadzonym przez mgr Ilonę Dąbrowską reprezentującą SJO AGH w Krakowie. Jednym z punktów obrad była prezentacja nt. „Interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich - konkurs NCBiR przeprowadzona przez Ewelinę Dyląg-Pawłyszyn, członka zespołu MNiSW w zakresie opracowania ramowych programów studiów doktoranckich. Ze względu na nieobecność Angeli Andrzejewskiej, Sekretarza PDUT, na czas XXXI Zjazdu, do pełnienia funkcji Sekretarza PDUT, wybrana została mgr inż. Anna Anczykowska. Ostatniego dnia, w trakcie obrad, zakończona została dyskusja dotycząca projektów Ustawy 2.0.