W dniu 16 marca 2017 roku w Instytucie Nawigacji Morskiej odbyło się wręczenie ceryfikatów ukończenia kursu AutoCAD-advanced. Szkolenie obejmowało sześćdziesiąt godzin zajęć praktycznych z dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Szkolenie prowadził wykładowca - instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa (CadSoft) a zorganizował je i koordynował Instytut Nawigacji Morskiej.
W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele akademiccy Wydziału Nawigacyjnego INM, IIRM oraz CIRM:
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk, prof.nadzw.AM
mg inż. Mateusz Bilewski
mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
mgr inż. Rafał Gralak
dr hab. inż. st. of. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM
mgr inż. st. of. Monika Hapanionek
mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska
mgr inż. Bartosz Muczyński
dr inż. Marcin Przywarty
mgr inż. Paulina Sobkowicz

Międzynarodowe Certyfikaty CAD firmy Autodesk (będące najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie, dokumentem potwierdzającym znajomość oprogramowania) uczestnikom kursu wręczyli: instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa oraz dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw.AM.  


uczestnicy szkolenia AutoCad (foto A. Bąk)

 
dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM oraz instruktor mgr inż. Waldemar Kostrzewa (foto A. Bąk)