Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 25.04.2017 r., o godz. 11.25 w sali 210  odbędzie się Seminarium Naukowe wygłoszone przez mgr inż.st.of Marzena Małyszko. Tematyka: "Wykorzystanie metody drzew decyzyjnych w SAR DSS”. Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu (AM w Gdyni).