Seminarum naukowe

Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, iż w czwartek 24.11.2016 r.,o godz.11.20, w sali 210 odbędzie się Seminarum Naukowe wygłoszone przez mgr inż. of. wacht. Paulinę Sobkowicz. 
Tematyka: „Metoda określania bezpiecznych obszarów manewrowych w żegludze śródlądowej za pomocą szacowania ryzyka”. 
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław GucmaPromocja habilitacyjna dr inż. Macieja Gucmy

W dniu 15.11.2016 r. w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnej  dr inż. Macieja Gucmy. Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych miała doniosły charakter i odbyła się w ramach obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej.
Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Maciejowi Gucmie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport w dniu 23.06.2016 r.  Dr inż. Maciej Gucma wniosek o postępowanie habilitacyjne złożył do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w styczniu br. Postępowanie habilitacyjne zakończono w czerwcu 2016 r.

http://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-habilitowanego


f
dr hab.inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM odbiera dyplom z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej


Konferencja NAVSUP 2016

W dniach 8-9 listopada 2016 roku odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP organizowana przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW w Gdyni oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Tematem tegorocznej konferencji była „Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu”.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Nawigacji Morskiej: dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw.AM, dr inż. kpt. ż. w Mirosław Wielgosz oraz mgr inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski. W sesji tematycznej „Nawigacja porównawcza” prowadzonej przez dr hab. inż. Pawła Zalewskiego, prof. nadzw. AM, przedstawiony został artykuł „Ship domain in various visibility conditions in the restricted waters” dra inż. kpt. ż.w. Mirosława Wielgosza. W sesji „Bezpieczeństwo nawigacji” prowadzonej przez prof. Dariusza Popielarczyka zaprezentowane zostały artykuły: mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusza Dzikowskiego i dr inż. Krzysztofa Marcjana „Analysis of ship traffic over subsea pipeline in the Gdańsk Bay area” oraz „Data exchange protocol in RepSail” dra hab. inż. Macieja Gucmy, prof. nadzw. AM i mgr Pauliny Hatłas. Wszystkie nadesłane arykuły zostaną wydane w czasopiśmie „Annual of Navigation” (13 punktów). 
logo 
 


Nadania tytułu „Profesor emeritus” Profesorowi Rektorowi Seniorowi kpt. ż.w. Aleksandrowi Walczakowi

W dniu 21 października 2016 r. w Instytucie Nawigacji Morskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu „Profesor emeritus” Profesorowi Rektorowi Seniorowi kpt. ż.w. Aleksandrowi Walczakowi. Spotkanie jako gospodarz otworzył dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM., który wszystkim zebranym przedstawił ideę nadania tytułu profesor emeritus. Sylwetki prof. kpt. ż.w. Aleksandra Walczaka nikomu nie trzeba było przybliżać. Wszyscy zgodnie wyrazili wdzięczność za dotychczasową pracę profesora jednocześnie mając nadzieję na jej kontynuację. W uroczystości uczestniczyły władze uczelni JM Rektor dr hab. inż. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM,  władze Wydziału Nawigacyjnego - Dziekan dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. nadzw. AM, były JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma oraz wychowankowie i współpracownicy Profesora.profesor emeritus Aleksander Walczak

 
 


Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych


W dniach 15-18 września 2016 r. w Zakopanem odbył się XXIX Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Samorządność Doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”. Zjazd został zorganizowany przez Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej w Lublinie wraz z Zarządem PDUT. Samorząd Doktorantów Akademii Morskiej w Szczecinie był reprezentowany przez mgr inż. Annę Anczykowską z Instytutu Nawigacji Morskiej  oraz mgr Sylwię Mielniczuk z Instytutu Technologii Morskich W pierwszych dwóch dniach Zjazdu, odbywały się panele konferencyjne oraz szkolenia dla doktorantów, dotyczące m.in. praw autorskich, praw patentowych oraz praw i obowiązków doktoranta w świetle ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W sobotę rozpoczęły się obrady Zjazdu Porozumienia. W trakcie obrad poruszone zostały kwestie dotyczące studiów doktoranckich oraz doktorantów. Wspólnie, z przedstawicielami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, prowadzona była dyskusja na tematy studiów doktoranckich w „Ustawie 2.0” przygotowywanej przez MNiSW. W ramach obrad PDUT, odbyły się głosowania dotyczące wyboru członków komisji wyborczej, zwiększenia liczby osób w komisji ds. promocji oraz wyboru miejsca XXX Zjazdu Porozumienia.
Do składu komisji wyborczej zostali wybrani: mgr inż. Anna Anczykowska (z Akademii Morskiej w Szczecinie), Ewelina Strąk (z Politechniki Łódzkiej) oraz Mateusz Pluciński (z Politechniki Poznańskiej). W trakcie obrad został podpisany list intencyjny pomiędzy Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych a Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich. List ma na celu zintensyfikowanie wspólnych działań na forum ogólnopolskim. Zjazd był możliwością integracji środowiska doktorantów oraz nawiązania nowych kontaktów.