XII Konferencja Naukowo – Techniczna „LogiTrans 2015”

XII Konferencja Naukowo – Techniczna „LogiTrans 2015”
 
W dniach 20.04. – 23.04.2015 r. w Szczyrku odbyła się XII Konferencja Naukowo – Techniczna „LogiTrans 2015”, w której uczestniczyli przedstawiciele Akademii Morskiej
w Szczecinie: dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, mgr inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski, mgr. inż. Anna Anczykowska oraz mgr. inż. Paulina Sobkowicz. Konferencja poświęcona była szerokiej tematyce z dziedziny transportu i logistyki. Pozwoliła również na wymianę doświadczeń między pracownikami nauki ośrodków z całej Polski.
 
Na tegorocznej edycji Konferencji obecnych było 250 uczestników. Organizatorzy zapewnili możliwość prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych w formie prezentacji multimedialnej oraz posterowej w 5 sesjach tematycznych:
·         Budowa, eksploatacja i diagnostyka środków transportu;
·         Bezpieczeństwo w transporcie;
·         Logistyka;
·         Efektywność systemów transportowych;
·         Turystyka i rekreacja.
 
Poszczególne sesje tematyczne prowadzone były jednocześnie w kilku salach konferencyjnych w dniach 21.04. oraz 22.04.
 
W dniu 22.04. w sesji prowadzonej przez dr inż. kpt. ż.w. Ryszarda Wawrucha,
prof. AMG, przedstawione zostały dwie prezentacje dotyczące transportu wodnego:
·         „The use of AIS system in order to improve operational safety of fishing vessel
mgr inż. Anna Anczykowska, mgr inż. Paulina Sobkowicz, dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM w Szczecinie;
·         „Defining the operating parameters of inland waterway on the bend” inż. Joanna Orymowska, mgr inż. Paulina Sobkowicz, dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM w Szczecinie.
 
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną wydane w czasopiśmie „Logistyka”.
 
 
 


I Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna „Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej”

W dniach 28-30 września 2016 r. w Katowicach oraz w Ustroniu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Technologii Lotniczych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Miała na celu związać środowiska reprezentujące wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa oraz pomóc rozpocząć trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. W konferencji aktywny udział brała mgr inż. of. wacht. Paulina Sobkowicz z Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie.  

 
 Zdjęcie: Sala konferencyjna 


Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

     W dniach od 23 listopada do 3 grudnia odbyła się w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie 88. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC). Delegacja Polski na Sesję liczyła 7 osób. Jednym z członków polskiej delegacji był dr inż. Zbigniew Szozda, który pełni w 2010r. funkcję Przewodniczącego Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich.
 
Tematyka 88. Sesji MSC była bardzo szeroka. Porządek obrad obejmował 26 pozycji. Do najważniejszych zagadnień, którym poświęcono najwięcej czasu należały: Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek do obowiązujących przepisów; Środki dla zwiększenia ochrony żeglugi, Podstawowe cele dla standardów konstrukcyjnych nowych statków; Sprawy związane z systemem LRIT; Piractwo i zbrojne napady na statki, Program pracy Komitetu i programy pracy poszczególnych podkomitetów na następne dwa lata.
 
Delegacja Polski bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich (SLF), który zbiera się na swojej 53 Sesji w styczniu 2011r. Przed wyjazdem do Londynu dr inż. Zbigniew Szozda dwukrotnie uczestniczył w spotkaniach przygotowujących propozycje i stanowisko Polski w sprawach stateczności statków. Spotkania te odbyły się w Gdańsku w Ośrodku ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków.
 
Podkomitet SLF otrzymał od Komitetu nowe zadania w trakcie Sesji. Do najważniejszych z nich należą:

  1. Ujęcie problematyki związanej z nadmierną statecznością statków i jej wpływem na bezpieczeństwo żeglugi. Temat ten ma być rozpatrzony w ramach prac prowadzonych nad tzw. Kryteriami stateczności nowej generacji dla statków w stanie nieuszkodzonym.
  2. Rozpatrzenie zasadności lub konieczności wprowadzenia poprawek do Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych w odniesieniu do statków przewożących pokładowy ładunek drewna.
  3. Opracowanie kryteriów stateczności dla holowników.

 
Raport z 88. Sesji MSC dostępny będzie w styczniu 2011 r. w Ministerstwie Infrastruktury (w j. polskim) i na stronie internetowej IMO (w j. angielskim).


Otwarcie Symulatora do modelowania zanieczyszczeń olejowych PISCES 2


Instytut Nawigacji Morskiej zaprasza na otwarcie Symulatora do modelowania zanieczyszczeń olejowych – PISCES 2 dnia 19 marca 2010 roku o godzinie 11:30 sala 212
Serdeczenie zapraszamy!19 marca o godzinie 11.30 W Akademii Morskiej w Szczecinie zostanie uruchomiony nowy symulator:

PISCES II  - narzędzie do oceny i modelowania rozlewów olejowych

PISCES II jest symulatorem akcji ratowniczych przeznaczonym do przygotowywania oraz przeprowadzana ćwiczeń w koordynacji z lądowymi ośrodkami koordynacyjnymi. Aplikacja wspiera oraz jest głównie przeznaczona do symulowania akcji dotyczących rozlewów olejowych. PISCES II pozwala na projektowanie scenariuszy ćwiczeń opartych na rzeczywistych danych hydrometeorologicznych, które mają bezpośredni wpływ na zachowanie się oraz rozchodzenie symulowanych rozlewów olejowych. System również jest wyposażony w definiowaną przez użytkownika bazę sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych. System potrafi na podstawie wprowadzonych kosztów pośrednich oszacować całkowity koszt akcji oraz podać sposoby jego optymalizacji.

Model matematyczny systemu PISCES II pozwala na wierne symulowanie sposobu rozchodzenia się substancji na powierzchni wody biorąc pod uwagę następujące elementy: prąd powierzchniowy oraz pływowy, wiatr, parowanie, dyspersję, emulsyfikację, zmienność lepkości, spalanie oraz interakcję ze sprzętem do usuwania substancji olejowych.

Na dogłębną analizę poszczególnych incydentów oraz awarii, w których dochodzi do rozlewów olejowych pozwalają zaimplementowane w symulatorze moduły odpowiedzialne za realizację kluczowych funkcji z punktu widzenia ich skutecznej ewaluacji. Są to między innymi serwery odpowiedzialne za komunikację, obliczenia w modelu matematycznym, wizualizację 3D, obsługę map elektronicznych w formacie ENC (S-57). Ponadto symulator wyposażony jest w wiele modułów pomocniczych zapewniających transfer danych z innych systemów zewnętrznych takich jak system automatycznej identyfikacji statków (AIS), system bazodanowy zawierający informacje hydrometeorologiczne. Kluczowym składnikiem symulatora jest moduł do określania źródła rozlewu poprzez symulację wsteczną w czasie oraz moduł do wyliczania prognozy rozchodzenia się plam olejowych.

Jako narzędzie do badania przypadków rozlewów olejowych symulator PISCES II współpracując z systemami AIS i VTS (system kontroli i nadzoru ruchu statków) umożliwia prezentację jednostek potencjalnie odpowiedzialnych za spowodowanie zanieczyszczenia środowiska morskiego. Symulator może również pełnić funkcję zarządzania akcją ratowniczą usuwania rozlewów olejowych poprzez bezpośrednią komunikację z centrum ratownictwa morskiego i monitoring jednostek uczestniczących w akcji.

Symulator PISCES II jako narzędzie do zwalczania i prognozowania rozchodzenia się rozlewów olejowych jest jednym z najefektywniejszych obecnie aplikacji. Utylizacja go jako symulatora pozwala na odpowiednie przygotowanie kadry zajmującej się zwalczaniem rozlewów.

p10.png


Horizon

Preparatory Visit- Sail and Moss Project
27th-28th November 2008
We were delighted to host a preparatory visit to examine ways we can work together across Europe for the benefit of GCNS ,
our partners and the European community as a whole. We welcomed :
Heikki Koivisto, Director of Education, Maritime, School of Maritime Management Rauma, Satakunta University of Applied
Sciences, Finland.
Janusz Uriasz, the Head of Institute of Marine Navigation, University of Szczecin, Poland.
Bill Lambert who is International Sales Manager, Maritime and Naval Simulation, Rheinmetall Defence Electronics GmbH,
Germany
Roy Wain, Managing Director of Corinhall Ltd, England.
John Ross, the Personnel /Training manager for Forth Ports, Scotland.
Kenny McLachlan, training instructor for Forth Ports, Scotland.
Gary Scott, training instructor for Forth Ports who is also from Scotland.

Working with them on these projects will be Derek Robbie (Assistant Principal Maritime), Drew Strannigan, (Head of School
Marine Operations) Robin Lewis(Lecturer Marine Operations), Richard Creevy (Simulator Technician)from Maritime faculty,
Ann Dorrian(Blended Learning Coordinator), George Howie (Learning Resources Manager), Bob McInally (Blended Learning
Developer) from Learning Resources and in advisory roles Peter Midgley (Assistant Principal the faculty of Business, Leisure &
Creative Industries), Jim Burns (Head of Quality and Marketing) and Douglas Dickson (Quality Manager SQA coordinator).
In the picture below from left to right
Roy, Janusz , Bob McInally ,George Howie and Heikki listening intently to Drew Strannigan explain his vision of where we are
going in the simulation online materials project.
This project will create new online materials for learners who will be able to practice before they use our simulator, and after
they have passed the course to reinforce their learning.
Image       Image
From Forth Ports to Gdansk two of our partners (John Ross Forth ports left, Janusz Uriasz , right) in the transfer of innovation
project which will transfer Forth ports innovative Stevedore qualification across Europe, are enjoying a working lunch with
GCNS' famous soup.
Janusz and Heikki are also currently partnering GCNS on the MarTEL project which has been funded by European Funds and
aims to set standards in Maritime English across Europe.

Some pictures taken by one of our overseas visitors, Heikki from Finland.

Image
The visitors were interested in our
The visitors were fascinated by David
age range of our students.

Image
Thistle Resource Centre and wide Brown and his marine machines

Image


The due date for submission of both projects is 27th February 2009. I will keep you informed on progress.
Ann Dorrian