XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 20-22 stycznia 2017 r. w Niedzicy odbył się XXXI Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Organizatorami Zjazdu była Uczelnia Rada Samorządu Doktorantów AGH w Krakowie. Zarząd Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Szczecinie był reprezentowany przez mgr inż. Annę Anczykowską - delegat oraz mgr inż. Elwirę Kałkowską - obserwator. Zjazd rozpoczął się od szkolenia pt. „Specyfika redagowania tekstów naukowych w języku angielskim” prowadzonym przez mgr Ilonę Dąbrowską reprezentującą SJO AGH w Krakowie. Jednym z punktów obrad była prezentacja nt. „Interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich - konkurs NCBiR przeprowadzona przez Ewelinę Dyląg-Pawłyszyn, członka zespołu MNiSW w zakresie opracowania ramowych programów studiów doktoranckich. Ze względu na nieobecność Angeli Andrzejewskiej, Sekretarza PDUT, na czas XXXI Zjazdu, do pełnienia funkcji Sekretarza PDUT, wybrana została mgr inż. Anna Anczykowska. Ostatniego dnia, w trakcie obrad, zakończona została dyskusja dotycząca projektów Ustawy 2.0. 

 


Seminarum naukowe

Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 08.02.2017 r.,  o godz. 10.00 w sali 210  odbędzie się Seminarium Naukowe wygłoszone przez mgr inż. kpt.ż.w. Macieja Szymańskiego. Tematyka: "Wskaźniki trudności podróży morskiej statku jako miary bezpieczeństwa w programowaniu tras oceanicznych”.
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. of. wacht. Bernard WiśniewskiZimowa Szkoła Niezawodności

 
W dniach  8 - 14 stycznia 2017 roku w Szczyrku odbyła się już 45 konferencja Zimowa Szkoła Niezawodności organizowana przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. W konferencji z Instytutu Nawigacji Morskiej uczestniczył prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, który na sesji prowadzonej przez  prof. dra inż. Marka Młyńczaka, prof. nadzw. PWr  wygłosił  referat „Wypracowanie manewru unikowego przed cyklonem tropikalnym w żegludze na akwenach ograniczonych i przybrzeżnych za pomocą różnych metod”. Wygłoszone na konferencji artykuły zostaną wydane w czasopiśmie „Journal of KONBiN” (8 punktów), a ich streszczenia w Materiałach Zimowej Szkoły Niezawodności.Seminarum naukowe


Instytut Nawigacji Morskiej 

zawiadamia, że w środę 21.12.2016 r. o godz.11.20 w sali 210 odbędzie się Seminarum Naukowe wygłoszone przez mgr inż. of. wacht. Annę Anczykowską. 
Tematyka: "Dynamiczne określanie zapasu wody pod stępką statku na akwenach ograniczonych z wykorzystaniem oceny ryzyka"


XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TransComp2016

W dniach 5-8 grudnia 2016 roku w Zakopanym odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu „TransComp2016” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Nawigacji Morskiej. Na sesji poświęconej tematyce transportu morskiego prowadzonej przez dr hab. inż. Izabelę Kotowską, prof. nadzw. AM, zostały wygłoszone następujące referaty:
„Analiza symulowanych manewrów antykolizyjnych dla określania spodziewanego działania nawigatora morskiego” wygłoszony przez dra inż. kpt. ż. w. Mirosława Wielgosza.
„Ocena dopuszczalnych rozbieżności kursów rzeczywistych otrzymywanych z żyrokompasu i kompasu magnetycznego, jako nowe spojrzenie na kryterium bezpieczeństwa nawigacji” wygłoszony przez dra inż. kpt. ż. w. Krzysztofa Pleskacza.
„Wykorzystanie metody drzew decyzyjnych w systemie wspomagania decyzji Kapitana statku w sytuacjach awaryjnych” wygłoszony przez mgr inż. st. of. pokł. Marzenę Małyszko.
W sesji tematycznej „Transport Morski” prowadzonej przez dr. hab. inż. kpt. ż. w. Ryszarda Wawrucha prof. AMG referat „The determination of inland vessel’s manoeuvring area using GPS” wygłosiła mgr inż. Paulina Sobkowicz.
W sesji doktoranckiej prowadzonej przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Kaczorka referat „Dynamiczne określanie zapasu wody pod stępką na akwenach ograniczonych” wygłosiła mgr inż. Anna Anczykowska.