Zakres Merytoryczny

  • Bezpieczeństwo żeglugi
  • Bezpieczeństwo środowiska morskiego
  • Bezpieczeństwo operacji portowych
  • Diagnostykę urządzeń obiektów pływających i portowych
  • Gospodarkę energetyczną obiektów pływających
  • Wytwarzanie energii elektrycznej na obiektach pływających
  • Automatyzację siłowni obiektów pływających
  • Zastosowanie modeli matematycznych w eksploatacji urządzeń obiektów pływających i portowych
  • Żeglugę śródlądową