1. Bezpieczeństwo żeglugi
2. Bezpieczeństwo środowiska morskiego
3. Bezpieczeństwo operacji portowych
4. Diagnostykę urządzeń obiektów pływających i portowych
5. Gospodarkę energetyczną obiektów pływających
6. Wytwarzanie energii elektrycznej na obiektach pływających
7. Automatyzację siłowni obiektów pływających
8. Zastosowanie modeli matematycznych w eksploatacji urządzeń obiektów pływających i portowych
9. Żeglugę śródlądową