ECDIS

Laboratorium ECDIS – sale 208 i 213
Na wyposażeniu Zakładu Nawigacji Morskiej znajduje się symulator systemu ECDIS (Electronic Chart Display & Information System czyli Systemu Zobrazowania Elektronicznej Mapy i Informacji Nawigacyjnej), Navi-Sailor 2400S firmy Transas, nazwany Navi-Trainer 2400.


Centrum Analiz Ryzyka

Centrum Analizy Ryzyka - sale 210-211

Centrum Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków powstało w wyniku realizacji projektu Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest to jedyny tego typu ośrodek badawczy w kraju. Centrum wyposażone zostało w siedem nowoczesnych specjalistycznych urządzeń badawczych, oprogramowanie analityczne oraz urządzenia wspomagające prezentację i archiwizację wyników prac badawczych.


Centrum przewozów LNG

Centrum przewozów LNG - sala 214

Symulator do załadunku ładunków ciekłych
Symulator do za/wyładunku ładunków ciekłych (w tym ciekły gaz) jest przewidziany do wielu wariantów typów statków oraz jako terminal lądowy ładunków ciekłych. Symulator zawiera w sobie dwie produkcyjne linie: Oil and Product Lines ( produkty ropopochodne ) zawiera modele statków LCC, VLCC, FPSO i oprogramowanie symulatora terminalu oraz typu LCHS ( produkty gazowe ) zawierający w sobie modele statków LNG, LEG/LPG i oprogramowanie terminalu lądowego LNG który będzie zaprojektowany na zamówienia i obrazujący rzeczywisty terminal przeładunkowy LNG / LPG w porcie Świnoujście. Wszystkie symulatory bazują na standardzie COTS ( Commercial-off-the-shelf) na sprzęcie komputerowym PC i programie Microsoft Windows.


PISCES - rozlewy olejowe i chemiczne

Laboratorium – symulator do oceny i modelowania rozlewów olejowych (Potential Incident Simulation, Control and Evaluation System).

PISCES2 jest symulatorem akcji ratowniczych przeznaczonym do przygotowywania oraz przeprowadzania ćwiczeń w koordynacji z lądowymi ośrodkami koordynacyjnymi. Aplikacja, wspierając podejmowanie decyzji, jest głównie przeznaczona do symulowania akcji dotyczących rozlewów olejowych. PISCES2 pozwala na projektowanie scenariuszy ćwiczeń opartych na rzeczywistych danych hydrometeorologicznych, które mają bezpośredni wpływ na zachowanie się oraz rozchodzenie symulowanych rozlewów olejowych. System również jest wyposażony w definiowaną przez użytkownika bazę sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych. System potrafi na podstawie wprowadzonych kosztów pośrednich oszacować całkowity koszt akcji oraz podać sposoby jego optymalizacji.