Laboratoria nawigacji pogodowej i planetarium

Laboratorium nawigacji pogodowej - sala 33 Laboratorium prowadzi szkolenie z zakresu planowania i programowania podróży statku na trasach oceanicznych. W zajęciach uczestniczą studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, jak i uczestnicy kursów organizowanych w ramach SDKO. Sprzęt wykorzystywany jest także w pracach naukowo-badawczych. Zajęcia odbywały się w użyczonych laboratoriach IIRM (ul. Szczerbcowa) lub Zakładu Łączności i Cybernetyki Morskiej. Do stanowisk komputerowych dołączony jest zestaw PC z oprogramowaniem.

Laboratorium meteorologii i oceanografii - sala 33
Laboratorium umożliwia szkolenie z zakresu meteorologii morskiej i oceanografii studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Laboratorium dysponuje sprzętem do odczytu elementów pogodowych: wiatr, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, oraz zestawem map pogodowych i pomocy nawigacyjnych (Ocean Passages, Routing Charts, mapy faksymilowe).

Planetarium – sala 218
Na wyposażeniu Zakładu Nawigacji Morskiej znajduje się planetarium utworzone na bazie kopuły sferycznej wraz z aparaturą projekcyjną. W planetarium prowadzone są zajęcia astronawigacji dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych oraz kursy w ramach SDKO.

Image

Aparatura projekcyjna umożliwia prezentowanie:
- układów współrzędnych astronomicznych,
- pozornego ruchu dobowego ciał niebieskich i zjawisk szczególnych,
- pozornego ruchu Słońca, zmiany pór roku,
- konstelacji niebieskich z najjaśniejszymi gwiazdami.