Centrum przewozów LNG - sala 214

Symulator do załadunku ładunków ciekłych
Symulator do za/wyładunku ładunków ciekłych (w tym ciekły gaz) jest przewidziany do wielu wariantów typów statków oraz jako terminal lądowy ładunków ciekłych. Symulator zawiera w sobie dwie produkcyjne linie: Oil and Product Lines ( produkty ropopochodne ) zawiera modele statków LCC, VLCC, FPSO i oprogramowanie symulatora terminalu oraz typu LCHS ( produkty gazowe ) zawierający w sobie modele statków LNG, LEG/LPG i oprogramowanie terminalu lądowego LNG który będzie zaprojektowany na zamówienia i obrazujący rzeczywisty terminal przeładunkowy LNG / LPG w porcie Świnoujście. Wszystkie symulatory bazują na standardzie COTS ( Commercial-off-the-shelf) na sprzęcie komputerowym PC i programie Microsoft Windows.
 
Dodatkowym składnikiem symulatora jest zobrazowanie i przećwiczenie łączności pomiędzy stacjami statkowymi i lądowymi w konfiguracji „statek – statek” , „ląd - statek – ląd” zgodnie z wymaganiami konwencji. Przećwiczenie takich zachowań i procedur jest bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa szczególnie na terminalach przeładunkowych ładunków ciekłych ( w tym płynnego gazu), zasady komunikowania się przed podejściem statku do portu (terminalu), podczas operacji cumowania, podczas operacji przeładunkowych, w razie sytuacji zagrożenia lub skażenia środowiska. Wymogi takiego treningu zapewnia nam symulator łączności w konfiguracji stanowisk treningowych, które byłyby integralną częścią stanowisk symulatora ładunkowego.
 
 
Laboratoria
 
Ćwiczenia w trakcie szkoleń powinny zawierać następujące składniki:
 
a)Uruchamianie ćwiczeń w zakresie:
 
·Konfiguracja stanów załadowania zbiorników dla różnych poziomów zapełnienia;
 
·Konfiguracja typu ładunku, atmosfery w zbiorniku na różnych etapach eksploatacji;
 
·Tworzenie zadań dla stanowisk ćwiczeniowych;
 
·Możliwość przygotowania list kontrolnych (checklist) i instrukcji od prowadzącego;
 
·Zestaw ćwiczeń odpowiadający symulowanym statkom z różnymi ładunkami;
 
 
 
b)System kalkulacji załadunku musi zawierać m.in.:
 
·Kalkulacja ilości ładunku na poszczególnych etapach operacji za/wyładunkowych.
 
·Zanurzenie, trym, przechyłu statku, stateczność, parametry statecznościowe;
 
·Siły tnące, momenty gnące;
 
 
 
c)Stanowisko omawiania ćwiczeń musi zawierać m.in.:
 
·Wgrywanie i podgląd zapisanych ćwiczeń
 
·Wybór pozycji w zapisie (poprzez zdarzenie, operacje, alarm, czas)
 
·Odtwarzanie od dowolnej pozycji
 
 
 
W trakcie omawiania ćwiczenia prowadzący powinien mieć możliwość użycia ekranu naściennego do wyświetlenia obrazu z własnego komputera oraz z każdego komputera ćwiczeniowego poprzez rzutnik multimedialny jak i możliwość użycia tablicy multimedialnej.
 
 
 
d) Stanowisko ćwiczeniowe musi umożliwiać co najmniej:
 
·Kontrolowanie systemu za/wyładunku;
 
·Kontrolowanie systemu balastowego;
 
·Kontrolowanie systemu inert gaz / nitrogen;
 
·Kontrolowanie systemu kontroli atmosfery w zbiorniku i inne (washing system);
 
·Zapobieganie rozlewom olejowym;
 
·Nadzór nad procedurami przeładunku na różnych poziomach kompetencji;
 
·Kontrolowanie ilości ładunku ( również poprzez zanurzenie) na każdym etapie operacji ładunkowych;
 
 
 
 
Oprogramowanie symulatora
Oprogramowanie symulatora symuluje wszystkie najważniejsze części i systemy, które są niezbędne do przygotowania i transferu ładunków płynnych pomiędzy statek-statek i statek-ląd na pokładzie tankowca. Istotne jest to, że systemy ( ładunku, balastu, gazu obojętnego oraz dystrybucji cieczy) mogą być włączane  poprzez przyciski na monitorach i wyświetlone na oddzielnych ekranach. Użycie dwóch monitorów na stanowisku ćwiczeniowym ( dla instruktora i kursantów) jest polecane dla lepszego zobrazowania i efektywniejszych ćwiczeń (podstawowa konfiguracja). Na stanowisku instruktora drugi monitor może być używany jako „podwładny monitor” dla podglądu czynności jakie wykonuje kursant. Na stanowiskach treningowych drugi monitor jest zalecany aby umożliwić przełączanie systemów ładunkowych lub pracować z dwoma systemami jednocześnie. W ofercie rozważamy zaawansowaną konfigurację dla wszystkich stanowisk kursantów z czterema monitorami TFT. Podczas gdy dwa monitory pokazują główny obraz LCHS, dwa dodatkowe monitory są używane dla rzeczywistego obrazu terminala, nabrzeża i operacji ładunkowych na statku w zobrazowaniu 3D z kamer CCTV ( kamery przemysłowe).
 
Oprogramowanie symulatora musi pozwalać na:
 
- trening dla oficerów statków wszystkich typów w zakresie konwencji STCW’78/95 ( system kontroli balastowej statku, trymu, stateczności i naprężeń, zapobieganie zanieczyszczeniom olejowym ze statku, symulowanie i aranżacja systemów na tankowcach na poziomie zarządzania, sprawność w operacjach technologicznych na tankowcach);
 
- zgodność z treningiem i wymaganiami dla terminali olejowych wg OCIMF;
 
- zgodność z treningiem i wymaganiami dla terminali olejowych wg konwencji MARPOL 73/78;
 
- zgodność z kursami modelowymi 1.35  dla statków przewożących paliwa płynne (LPG)
 
oraz 1.36 dla statków przewożących płynny gaz (LNG).Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych zlokalizowane jest na poddaszu. Projekt obejmował adaptację i przebudowę 3 pomieszczeń poddasza, z których jedno jest obecnie wykorzystywane na jako sala dydaktyczna, a mianowicie:

 1. Sala dydaktyczna (duża) wyposażona w:
  1. 8 stanowisk dydaktycznych dla studentów, w tym 4 sześcioekranowe i 4 czteroekranowe;
  2. stanowisko instruktorskie;
 2. Sala mała (Debriefing room) - wyposażona w:
  1. 1 stanowisko instruktorskie;
  2. 2 stanowiska dydaktyczne;
  3. 2 tablice interaktywne 95 cali;
  4. 2 tablety interaktywne.
 3. Zaplecze – na potrzeby serwerów.

Wejście do sali dydaktycznej odbywa się ciągiem komunikacyjnym wiodącym z II pietra budynku głównego Akademii Morskiej przez korytarz wyodrębniony w małej sali. Obok sali dydaktycznej znajduję się zaplecze techniczne, w którym zainstalowane są serwery i urządzenia wspomagające pracę symulatorów. Mała sala została przeznaczona na Debriefing room i służyć będzie przeprowadzaniu zajęć polegających na analizie czynności i ćwiczeń wykonywanych na symulatorach.
Po realizacji projektu Akademia Morska w Szczecinie stała się jednym z nielicznych ośrodków w Europie posiadającym narzędzie dydaktyczne do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie obsługi i zarządzania terminalem LNG. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym, specjalnie zaprojektowanym Centrum Symulacyjnym Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych zbudowanym w oparciu o 3 w pełni zintegrowane razem współdziałające i uzupełniające się symulatory, a mianowicie:
 1. Symulator LNG;
 2. Symulator LCHS;
 3. Symulator łączności.