Centrum Analizy Ryzyka - sale 210-211

Centrum Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków powstało w wyniku realizacji projektu Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest to jedyny tego typu ośrodek badawczy w kraju. Centrum wyposażone zostało w siedem nowoczesnych specjalistycznych urządzeń badawczych, oprogramowanie analityczne oraz urządzenia wspomagające prezentację i archiwizację wyników prac badawczych. W Centrum realizowane są prace badawcze oraz zlecone w zakresie bezpieczeństwa na morzu, obszarach portowych i obiektów off-shore obejmujące:
Badanie pasów ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
Badanie strumieni ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych w aspekcie ich parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
Badanie strumieni transportu ładunków ze szczególnym uwzględnieniem ładunków  niebezpiecznych na trasach  żeglugowych, torach podejściowych , kanałach portowych.
Badanie tras żeglugowych w zakresie ich dostosowywania  do strumieni ruchu statków.
Badanie potencjalnych skutków kolizji statków lub statku z budowlą hydrotechniczną, w tym z infrastrukturą off-shore i rurociągami podwodnymi.
Badanie potencjalnego obszaru skażenia ekosystemu będącego efektem kolizji  statku.
Określenie metodą symulacyjną  zakresu technicznego uszkodzenia statku będącego efektem  kolizji.
Określenie metodą symulacyjną zakresu technicznego uszkodzenia budowli hydrotechnicznej, w tym infrastruktury off-shore i rurociągu podwodnego.
Optymalizacja portowych urządzeń hydrotechnicznych.
Określenie rozkładu błędu człowieka w różnej grupie zawodowej.
Planowanie akcji ratunkowej i usuwania skutków awarii.