Laboratorium ECDIS – sale 208 i 213
Na wyposażeniu Zakładu Nawigacji Morskiej znajduje się symulator systemu ECDIS (Electronic Chart Display & Information System czyli Systemu Zobrazowania Elektronicznej Mapy i Informacji Nawigacyjnej), Navi-Sailor 2400S firmy Transas, nazwany Navi-Trainer 2400.

Jego rdzeń stanowi komputer PC wysokiej wydajności z systemem operacyjnym Microsoft Windows NT 4.0 Server pełniący rolę serwera specjalnie do tego celu zbudowanej sieci o topologii gwiazdy. Na tym komputerze zainstalowane jest również oprogramowanie będące jądrem całego symulatora. Elementami składowymi powyższej sieci jest osiem stanowisk studenckich, opartych na komputerach PC z procesorami Intel Pentium II 450 MHz oraz pamięcią SDRAM o pojemności 384 MB i jedno stanowisko instruktora nadzorującego przebieg ćwiczeń, oparte również na komputerze PC. Zarówno stanowiska studenckie jak i instruktorskie posiadają zainstalowane jedynie odpowiednie konsole sterujące, zaś wszystkie operacje programu symulatora dokonywane są na serwerze, przez co wydajność całego systemu sprowadza się praktycznie do wydajności zbudowanej w jego ramach sieci oraz komputerów wchodzących w jej skład.

Program napisany dla potrzeb symulatora przez firmę Transas stanowi coś o wiele większego niż tylko symulację systemu ECDIS. Jest on niejako wirtualnym mostkiem umożliwiającym pracę z radarem, manewrowanie, cumowanie itp. Niemniej jednak służy przede wszystkim do przeprowadzania powyższych operacji przy użyciu systemu zobrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych. Interfejs programu zapewnia intuicyjną obsługę przy użyciu typowej myszy komputerowej i nie powinien przysporzyć żadnych problemów nikomu, kto zna podstawy obsługi głównych urządzeń nawigacyjnych. Stanowisko studenckie symulatora podzielone zostało na trzy sekcje: ECDIS, RADAR i VISUAL.
Laboratorium umożliwia szkolenie z zakresu obsługi i wykorzystania systemu ECDIS zgodnie z wymaganiami STCW 78/95. W zajęciach uczestniczą zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W ramach tych zajęć realizowana jest tematyka związana z planowaniem podróży oraz map elektronicznych (RNC, ENC).

Organizowane są również kursy w ramach SDKO (Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich) – kurs operatorów systemu ECDIS.
Sprzęt laboratoryjny wykorzystywany jest również w pracach naukowo-badawczych oraz na zajęciach w ramach specjalistycznych szkoleń.