Z Teorią w Praktykę

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem mgr inż. Pauliny Sobkowicz dotyczącym Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków

 

Z Teorią w Praktykę
Centrum Naukowo – Badawcze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków
 Akademii Morskiej  w Szczecinie.

mgr inż. Paulina Sobkowicz

 

Wyższe uczelnie techniczne w dużym stopniu kojarzone są ze zdobywaniem wiedzy, która ma pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów napotkanych w późniejszej pracy. Współcześnie dąży się do tego aby uczelnie nie tylko przekazywały wiedzę teoretyczną ale także umożliwiały wykorzystanie jej w praktyce. Przeprowadzanie badań, różnego typu analiz ma na celu rozwój nowych technologii, które znajdą zastosowanie w przemyśle. Coraz częściej mówi się o komercjalizacji nauki oraz współpracy badawczo – rozwojowej. Uczelnie Wyższe rozwijają się i tworzą nowe laboratoria, centra badawcze i diagnostyczne. Przykładem takiego centrum jest Centrum Naukowo – Badawcze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków Akademii Morskiej  w Szczecinie (CAR).

 

 

Pełna Treść Artykułu w PDF

 


Wiadomości o Układzie Słonecznym

Układ słoneczny składa się ze słońca znajdującego się w centrum układu oraz planet krążących wokół niego. Słońce jest nieporównywalnie większe od sumy mas wszystkich planet w układzie. Słońce jest centrum grawitacyjnym układu. Inne planety oddalone są biliony kilometrów od najbliższej nam gwiazdy. Planety nie świecą jednak mogą odbijać niewielką ilość światła pochodzącego od słońca. Doskonałym przykładem jest tu księżyc........... (więcej!?)


Największe statki świata

Nowe Opracowanie o największych jednostkach już jest! Aktualizacja 03.2017

Zestawienie największych statków świata (tankowiec, pasażerski, kontenerowiec, masowiec, samochodowiec, chłodnicowiec, lodołamacz, lotniskowiec, statek przyszłości)


AIS (Automatic Identification System)

AIS (System Automatycznej Identyfikacji) jest statkowym systemem nadawczym, który działa jak transponder, operuje w paśmie VHF i jest zdolny na przesłanie i obsłużenie ponad 4500 raportów na minutę i odświeżac dane co 2 sekundy. Używa technologii SOTDMA aby spełniać te wysokie standardy. Zapewnia wymianę informacji między statkami i zapewnia większe bezpieczeństwo żeglugi.