AIS (System Automatycznej Identyfikacji) jest statkowym systemem nadawczym, który działa jak transponder, operuje w paśmie VHF i jest zdolny na przesłanie i obsłużenie ponad 4500 raportów na minutę i odświeżac dane co 2 sekundy. Używa technologii SOTDMA aby spełniać te wysokie standardy. Zapewnia wymianę informacji między statkami i zapewnia większe bezpieczeństwo żeglugi.

DZIAŁANIE SYSTEMU AIS

Każdy AIS zawiera jeden transmiter VHF, dwa odbiorniki TDMA, jeden odbiornik VHF DSC oraz standardowe elektroniczne łącze morskie (IEC 61162/NMEA 0183), aby zapewnic możliwość uzyskania zobrazowania i sensory AIS. Pozycja i czas są przekazane przez system GPS, włączając w to DGPS dla większej precyzji pozycji. Inne informacje przekazywane przez AIS są elektronicznie pobierane przez urządzenia statkowe poprzez standardowe łącze sprzętu morskiego. Ponadto AIS zapewnia informacje o kursie, prędkościach wzdłużnych i kątowej oraz opcjonalnie o kołysaniach, ETA i wiele innych.

Nadajnik AIS działa ciągle i autonomicznie bez względu na pogodę, stan morza lub położenie. Transmisje zawierają 9,6 kb GMSK modulacja FM 25 lub kanału 12,5 Mhz przez protokoły HDLC, jednakże tylko jeden kanał radniowy jest konieczny. Każda stacja nadaje i odbiera przynajmniej dwa kanały radiowe, aby zapewnić większą niezawodność. System zapewnia automatyczną współpraca z innymi stacjami i integralność komunikacji jest utrzymana nawet w sytuacjach przeciążenia.
Image
Każda stacja określa jego własny plan transmisji (slot), oparty na historii ruchu łącza danych i znajomości przyszłych działań podjętych przez inne stacje. Stacje AIS ciągle synchronizują się jeden przez drugi aby uniknąć nakładania się slotów. Wybór slotów przez stację AIS jest losowo dobierany w określonych przedziałach i obarczony czasem między jedna a 8 klatkami. Kiedy stacja zmienia przydzielony slot zaczyna ogłaszać z wyprzedzeniem jaka zmiana to będzie wszystkim stacjom w pobliżu, żeby stacje mogły się synchronizować poprawnie.

Wymagana statkowa pojemność raportowania zgodnie ze standardami IMO mieści się w 2000 slotach na minutę, system maksymalnie zapewnia 4500 slotów. Tryb SOTDMA pozwala na przeładowanie systemu do 500% poprzez dzielenie slotów przez statki znajdujące się bliżej niż 10Mm. W przypadku mocnego przeładowania systemu odcięte zostaną jedynie informacje o statkach znajdujących się dalej, a priorytet otrzymają statki znajdujące się bardzo blisko. W praktyce jednak pojemność AIS jest na tyle duża, że ilość informacji o statkach w pobliżu jest wystarczająca aż nadto. Obszar pokrycia systemu jest podobny do VHF, polegający na wysokości anteny. Propagacja jest trochę lepsza niż radarowa, co wynika z większej długości fali, więc prawdopodobnym jest i możliwym osiągnięcie zasięgu do 20Mm. Znaczne rozszerzenie tego zasięgu można osiągnąć przez współprace ze stacjami VTS. System jest wstecz kompatybilny z DSC pozwalając na współpracę systemów GMDSS z systemem AIS, jeśli nie nawet poźniejsze zastąpienie systemu DSC przy rozwinięciu technologii.

TRANSMISJA AIS

Jednostka AIS klasy A wysyła następujące informacje co 2 do 10 s będąc w morzu i co 3 minuty gdy na kotwicy ( moc ok. 12,5 wata).

TRANSMISJA AIS ZAWIERA

-MMSI
-Status nawigacyjny
-prędkość kątową
-prędkość nad dnem
-dokładność pozycji
-współrzędne geograficzne
-kurs nad dnem
-namiar rzeczywisty
-czas ostatniego otrzymania informacji.

Dodatkowo co 6 minut jednostka AIS klasy A wysyła następujące dane:
- MMSI
- numer IMO
- nazwa statku
- typ statku I ładunku
- wymiary statku
- informacje z którego punktu statku brana jest pozycja
- typ urządzenia pozycjonującego
- zanurzenie
- ETA i port przeznaczenia

TYPY URZĄDZEŃ AIS

Class A
Statkowe mobilne sprzęty spełniające wymagania dla statków w pełni zgodne z AIS i przez nie wymagane, zapewnia transmisję danych opisanych wyżej
Class B
- ma wolniejsze raportowanie niz klasa A ( np co 30sek / 14 w podczas gdy klasa A ma 10s)
- nie wysyła numeru IMO i C/S
- nie przesyła ETA ani portu przeznaczenia
- nie wysyła statusu nawigacyjnego
- jedynie odbiera a nie przesyła wiadomości tekstowe
- jedynie odbiera a nie przesyła identyfikatory binarne
- nie podaje prędkości kątowej
- nie podaje zanurzenia maxymalnego
AIS NA JEDNOSTKACH SAR
Podaje informacje normalnie co 10 sek.

AIS NA STACJACH BRZEGOWYCH

Stacje brzegowe zapewniają wiadomości tekstowe, synchronizację czasu, informacje hydrometeorologiczna, informacje nawigacyjne, pozycję innych statków, raportuje co 10 sek.
PRAWA REZOLUCJE I PRZEPISY DOTYCZĄCE AIS
IMO Resolution MSC.74(69), Annex 3, RECOMMENDATION ON PERFORMANCE STANDARDS FOR AN UNIVERSAL SHIPBORNE AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS (AIS)
IMO Resolution A.917(22), GUIDELINES FOR THE ONBOARD OPERATIONAL USE OF SHIPBORNE AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS (AIS).
IMO Safety of Navigation Circular.227, GUIDELINES FOR THE INSTALLATION OF A SHIPBORNE AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS).
IALA GUIDELINES ON THE AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) VOLUME 1:
Part I - Operational Issues, Edition 1.3..
Part II - Technical Issues, Edition 1.1.
ITU-R Recommendation M.1371-1, TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR A UNIVERSAL SHIPBORNE AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM USING TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS IN THE MARITIME MOBILE BAND.
IEC 61993-2 Ed.1, MARITIME NAVIGATION AND RADIOCOMMUNICATION REQUIREMENTS - AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS (AIS) - PART 2: CLASS A SHIPBORNE EQUIPMENT OF THE UNIVERSAL AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) - OPERATIONAL AND PERFORMANCE REQUIREMENTS, METHODS OF TEST AND REQUIRED TEST RESULTS


Autor
  • Kamil Byszuk
  • IV TM A

  • Źródło:
  • -http://www.navcen.uscg.gov
  • -http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
  • -http://www.adveto.com/AIS.htm