Nowe Opracowanie o największych jednostkach już jest! Aktualizacja 03.2017

Zestawienie największych statków świata (tankowiec, pasażerski, kontenerowiec, masowiec, samochodowiec, chłodnicowiec, lodołamacz, lotniskowiec, statek przyszłości)

Opracowanie 2017

Autor mgr inż. Anna Anczykowska INM AM

 

Największe statki świata

 

Postępujący proces globalizacji gospodarki, zintensyfikował przewóz ludzi i ładunków drogą morską. Z tego powodu, budowane są coraz większe statki, które umożliwiają przewóz, jak największej liczby pasażerów i ilości towarów w trakcie jednej podróży. W artykule przedstawione zostały największe statki, w zależności od ich typu.

Kontenerowiec

Największymi kontenerowcami pod względem długości, są, na obecną chwilę, statki klasy A19, należące do United Arab Shipping Company. Seria tych statków, liczy obecnie 6 jednostek. Jedna z nich przedstawiona jest na zdjęciu poniżej.

 

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 400 m

Szerokość: 58,6 m

Zanurzenie: 16 m

Nośność: 199 744 t

Prędkość maksymalna: 23 w

 

Aktualnie, największym kontenerowcem na świecie pod względem pojemności, jest CSCL Globe wraz z czterema siostrzanymi statkami, należącymi do China Shipping Container Lines. Kontenerowce z tej serii mają pojemność do 190 100 TEU. Na poniższym zdjęciu przedstawiony jest CSCL Globe.

 

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 399,7 m

Szerokość: 58,6 m

Zanurzenie: 16 m

Nośność: 184 605 t

Prędkość maksymalna: 22 w

 

Drugie w kolejności, pod względem wielkości, są kontenerowce Maersk Triple-E. Ta seria liczy obecnie 20 statków, które są użytkowane, a kolejne 11 jest w budowie. Jeden ze statków z serii Triple-E przedstawiony został na zdjęciu.

 

Nazwa serii, pochodzi od angielskich słów: Efficiency, Economy of scale oraz Environment (efektywność, ekonomia poza skalą i środowisko). Rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowanie odpowiednich układów energetycznych pozwalają na zwiększenie efektywności statków, nawet przy małych prędkościach, wzrost maksymalnej pojemności do 180 000 TEU wraz z redukcją emisji CO2.

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 399 m

Szerokość: 59 m

Zanurzenie: 14,5 m

Nośność: 165 000 t

Prędkość maksymalna: 23 w

 

Masowiec

Obecnie, największymi masowcami są statki serii Valemax, należące do firmy Vale. Najnowszym statkiem z tej serii jest Sea Ponta De Madeira (wcześniej Vale Ponta De Madeira), który został oddany do eksploatacji w 2016 roku. Na poniższym zdjęciu, znajduje się statek z serii Valemax.

 

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 362 m

Szerokość: 65 m

Zanurzenie: 23 m

Nośność: 400 000 t

Prędkość maksymalna: 15 w

Dzięki takim parametrów, statki z serii Valemax, są większe od wcześniejszego rekordzisty (Berge Stahl) o 20 m dłuższy, 1,5 m szerszy i może załadować o około 10% więcej ładunku. Statki te mają wzmocnione burty, żeby wytrzymać napór ładunku.

 

Tankowiec

Największym tankowcem na świecie był oddany do eksploatacji w 1979 roku. Statek został wycofany w 2009 roku. W trakcie eksploatacji zmieniał nazwy na: Happy Giant, Jahre Viking, Knock Nevis, Oppama, ostatecznie Mont. Ze względu na swoją długość, wciąż jest najdłuższym wybudowanym statkiem na świecie. Poniżej jego fotografia.

 

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 458,45 m

Szerokość: 68,8 m

Zanurzenie: 24,6 m

Nośność: 564 763 t

Prędkość maksymalna: 16 w

 

 

Obecnie, znajdującymi się w eksploatacji, największymi tankowcami są cztery jednostki typu Ultra Large Crude Carrier. Pierwszym właścicielem statków była firma Hellespont. Jednostki te są największymi na świecie, pod względem wyporności oraz nośności. Jednym z tego typu tankowców jest Overseas Laura Lynn.

 

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 380 m

Szerokość: 68 m

Zanurzenie: 24,5 m

Nośność: 441 585 t

Prędkość maksymalna: 16,5 w

 

Statek pasażerski

Poza przewozem ładunków, odbywa się również przewóz pasażerów. Armatorzy dbają o to, by statki pasażerskie zapewniały najwyższy komfort pasażerom, jak również, były jak największe. Aktualnie, największym statkiem pasażerskim jest Harmony of the Seas, należący do grupy statków Oasis. Harmony of the Seas został oddany do eksploatacji w maju 2016 roku.

 

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 362,12 m

Szerokość: 66 m

Zanurzenie: 9,3 m

Nośność: 20 236 t

Prędkość maksymalna: 25 w

Harmony of the Seas jest jednym z trzech statków pasażerskich będących w eksploatacji tego typu. Na pokładzie, znajduje się najwyższa zjeżdżalnia na świecie (znajdująca się na morzu), jak również 16 pokładów dostępnych dla pasażerów. Kolejnym statkiem z tej grupy, ma być Symphony of the Seas. Planowane oddanie do eksploatacji – rok 2018.

 

Lotniskowiec

Największe lotniskowce należą do grupy statków typu Nimitz, liczy ona obecnie 10 jednostek. Należą do floty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Lotniskowce należące do tej grupy mają napęd nuklearny. Najnowszym statkiem tego typu, jest obecnie, USS George H. W. Bush, wszedł do służby w 2009 roku.

 

Podstawowe parametry:

Długość całkowita: 333 m

Szerokość: 40,8 m

Zanurzenie: 11,3m

Wyporność: 104 000 t

Prędkość maksymalna: powyżej 30 w

 

Powyżej przedstawione największe jednostki pływające świata, są odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie przewozu pasażerów i ładunków. Stosowane rozwiązania muszą, dodatkowo, spełniać warunki ekonomiczne, efektywności czy związane z ochroną środowiska, głównie emisji różnych tlenków (CO2, NOx, SOx) do atmosfery. Dla porównania długości całkowitej jednych z największych statków na świecie, tabelę zbiorczą największych statków będących w eksploatacji z podziałem na poszczególne typy jednostek oraz poglądową grafikę porównującą długość całkowitą statków z najdłuższym dotychczas zbudowanym statkiem.

 

 

 

 

Parametry podstawowe

Typ statku

Długość
[m]

Szerokość [m]

Zanurzenie [m]

Nośność
[t]

Prędkość [w]

Kontenerowiec

400,00

58,6

16,0

199 744

23,0

Masowiec

362,00

65,0

23,0

400 000

15,0

Tankowiec

380,00

68,0

24,5

441 585

16,5

Statek pasażerski

362,12

66,0

9,3

20 236

25,0

Lotniskowiec

333,00

40,8

11,3

104 000 (wyporność)

>30,0

 

 

 

 

----

Opracowanie z 2011r. 

Tankowiec


Największym pływającym obiektem ( z własnym napędem ) na ziemi był statek o nazwie: Knock Nevis ( poprzednie nazwy: Jahre Viking, Happy Giant, Seawise Giant ). Który został zbudowany w 1976 r przez stocznię Sumitomo H.I. w Japonii. W grudniu 2009 roku nazwa statku została zmieniona na Mont i statek udał się w swój ostatni rejs do Indii gdzie został zezłomowany. Znalazł się on tutaj ze względu na fakt, że w dziejach ludzkości nie zbudowano większego statku.

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 564,763
 • - Długość: 458,4 metra
 • - Szerokość: 68,9 metra
 • - Wysokość boczna burty: 25,7 metra
 • - Zanurzenie: 24,5 metraW budowie współczesnych statków przeznaczonych do przewozu ładunków masowych – przede wszystkim zbiornikowców – przejawiają się trzy główne tendencje:

 • wzrost wielkości statków uzasadniony przesłankami ekonomicznymi,
 • dążenie do zamienności przewożonych ładunków,
 • zwiększenie bezpieczeństwa własnego statków, portów i ich bliskiego zaplecza.Kolejnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo na tego typu statkach. O ile w czasie rejsu z ładunkiem bezpieczeństwo statku jest względnie zadowalające – pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – o tyle, chociaż brzmi to paradoksalnie, szczególnie niebezpieczne są puste zbiorniki, jeszcze nie oczyszczone. Tworzą się w nich wówczas lotne pary składników ropy, niesłychanie łatwo wybuchowe w zmieszaniu z powietrzem, pod wpływem iskry lub płomienia.
Większość tragicznych wypadków na zbiornikowcach wydarzyła się właśnie bądź to w czasie czyszczenia zbiorników, bądź to w czasie rejsu pod balastem, z pustymi, nawet już oczyszczonymi zbiornikami. Katastrofom takim uległo kilka superzbiornikowców i – aczkolwiek – przyczyny nie zostały jeszcze ostatecznie wyjaśnione – przyjmuje się, iż przy ogromnych rozmiarach zbiorników, mimo dokładnego ich czyszczenia, a w złomach i stykach ścian utaiło się nieco resztek ropy wydzielających gazy. Ogromne zaś płaszczyzny ścian – zwłaszcza w rejsach na wodach tropikalnych – elektryzują się samoczynnie różnoimienną elektrycznością statyczną, przeskakują iskry – i następuje straszny wybuch,w pustej ładowni, do której nikt nie miał dostępu.

Statek pazażerski

Image
Największym statkiem pasażerskim świata jest Quenn Mary 2. Zbudowany został w 2004 roku w stoczni Angielskiej ( Southampton ).

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 148,528
 • - Długość: 345 metrów
 • - Szerokość: 41 metrów
 • - Wysokość: 72 metry
 • - Zanurzenie: 17 metrówTransoceaniczna żegluga pasażerska uległą w ciągu kilku lat poważnym przemianom. Wszystko za sprawą ataków terrorystycznych przy użyciu samolotów. Statek wycieczkowo – turystyczny – to praktycznie jedyna obecnie forma szerokiego wykorzystania oceanicznego tonażu pasażerskiego, forma w której rodzą się jeszcze na pochylniach nowe luksusowe pasażery. Ponieważ rejsy turystyczno-wczasowe stanowią trzon współczesnej oceanicznej żeglugi pasażerskiej, toteż one określają typ nowoczesnego statku pasażerskiego. Ogromny nacisk położony jest na rekreacyjność kabin i wyposażenia. Dąży się do tego, aby wszystkie kabiny miały „okno na morze”, by liczba wewnętrznych kabin „ślepych” nie przekraczała kilkunastu procent. Wszystkie pokłady górne przeznaczone są na miejsca do spacerów i leżakowania, place zabaw, korty, baseny, itp., a także solaria – chociaż te ostatnie mieszczą się często na szczycie kominów.
Oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym są pokłady słoneczne, kryte przeszklonym składanym dachem, którego segmenty są rozsuwane lub zasuwane w zależności od pogody.

Dla uniezależnienia się od pogody odkryte baseny i ich otoczenie mogą być ogrzewane promiennikami podczerwieni, podobnie jak kryte baseny wewnętrzne. Konstrukcje sal kinowych, jadalnych, audytoriów itd. niezależnie od ich wielkością imitują dokładnie sale “naziemne”. Ze względów estetycznych i reklamowych sylwetki tych statków są szczególnie wypracowane. Przypominają one wielkie jachty, z kliprowymi dziobnicami, dziobnicami płynnymi liniami nadbudówek i makiet kominów, usytuowanymi na ogół bliżej śródokręcia – umieszczanie ich w części rufowej należy do rzadkości.
Ten nowoczesny styl współczesnego statku pasażerskiego o jachtowym profilu przyjął się tak dalece, że nawet wielu starszym statkom, adoptowanym do przewozu turystyczno – wycieczkowych zmienia się również sylwetkę w podobny sposób.
Współczesne statki pasażerskie mają oryginalne formy kominów – od klasycznych, w których jedyną oznaką nowoczesności jest opływowy kształt, do różnych udziwnionych ażurowych konstrukcji kratownicowych, do kominów ze „skrzydłami”, odprowadzającymi spaliny na boki lub uwieńczonych solariami czy platformami widokowymi itp.
Estetyczny wygląd statku zapewnia umiejętne pomalowanie, szczególnie podkreślenie tzw. linii wzniosu kadłuba ku dziobowi. Nadaje ona sylwetce „płynność” i jest ważnym czynnikiem reklamowym obok galionów dziobowych i innych elementów dekoracyjnych.

KontenerowiecEmma Mærsk to pierwszy z rodziny 8 największych obecnie kontenerowców świata, eksploatowanych przez firmę A. P. Moller-Maersk Group. Zbudowany został w duńskiej stoczni w Odense ( rok 2006 ), znanej też jako Lindo Yard, która istnieje już od ponad 90 lat. Emma Mærsk wraz ze swoimi siostrzanymi jednostkami tworzy tzw. klasę E. Statki tej klasy są w stanie zabrać na pokład 14770 TEU. Po zezłomowaniu wcześniej wspomnianego statku Knock Nevis, statki tej klasy stały się najdłuższymi obecnie eksploatowanymi jednostkami pływającymi na świecie. Jednak ich dominacja nie potrwa zbyt długo, gdyż w lutym 2011 firma A. P. Moller-Maersk Group podpisała kontrakt z stocznią Daewoo Shipbuilding na budowę statków klasy Triple E, które będą miały równo 400m długości. Mimo że długość wzrośnie jedynie o 3 metry a szerokość o 4 metrywzględem klasy E, to statki Triple E będą w stanie zabrać na pokład o ponad 2500 TEU więcej w stosunku do klasy E.

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 156,907
 • - Długość: 397 metry
 • - Szerokość: 56 metry
 • - Zanurzenie: 15,5 metra


Kontenerowce to najbardziej pożądana dzisiaj klasa statków, robi zawrotną karierę w przewozie drobnicy a także ładunki masowe. Według definicji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ( ISO ) kontener to naczynie lub skrzynia do wielokrotnego przewozu towarów, bez potrzeby ich przeładowywania przy zmianie środków transportu wyposażone w urządzenia umożliwiające łatwy transport i przeładunek,rwałe i odporne na warunki przewozu, mające możliwie znormalizowanie wymiary.
Kontener jest bardzo uniwersalnym opakowaniem, do kontenera można np.: zapakować 6 samochodów klasy A+ ( Nissan Micra, Peugeot 206 ), jest ich tak duża liczba iż postanowiono je wszystkie ponumerować, aby ułatwić identyfikację ( obecnie liczba rodzajów kontenerów wynosi wg oznaczeń 99 typów ). Rodzina kontenerowców, która jeszcze kilkanaście lat temu liczyła kilkadziesiąt jednostek dzisiaj rozrosła się niepomiernie i rozgałęziła na kilka grup. Z tymi trendami rozwojowymi związane są jednak bardzo wysokie koszty budowy wielkich i szybkich kontenerowców oraz konieczność adaptacji portów do ich obsługi. Kontenerowce pływają dziś z dużymi prędkościami co zostało wymuszone przez czarterujących, średnio prędkości wynoszą od 20 do 27 węzłów.

Masowiec

Image
Berge Stahl jest największym statkiem do przewozu ładunków masowych na świecie. Został zbudowany w 1986 roku przez stocznię Hyundai Heavy Industries. Nazwa statku oznacza „stalową górę”. Czarteującym go jest Norweska firma Bergesen D.Y. ASA

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 364,768
 • - Długość: 343 metrów
 • - Szerokość: 65 metrów
 • - Zanurzenie: 23 metry


Statki do przewozu ładunków masowych dzisiaj stanowią duży procent przypadający na transport morski, przewozić można nimi praktycznie wszystko, od soli, zboża do węgla i rud. Jednostki takie charakteryzują się tym, że są podzielone na ładownie z lukami o hermetycznych pokrywach, rozsuwanych na boki, podnoszonych oraz innych.


Samochodowiec

Image
Undine należy do zacnego grona największych samochodowców świata. Zbudowany został w 2003 roku przez Daewoo Heavy Industry Ltd., Okpo, w Korei. Właścicielem tego „kolosa” jest jedna z największych firm w branży Wallenius Lines posiadająca 40 samochodowców.

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 67,264
 • - Długość: 227,9 metrów
 • - Szerokość: 32,3 metry
 • - Zanurzenie: 11 metrów


PCC ( Pure Car Carrier ) Czysty Samochodowiec jest to statek przeznaczony wyłącznie do transportu samochodów osobowych oraz ciężarowych będących w pełni mobilnymi i mogącymi poruszać się samoistnie. Statek nie jest przystosowany do zabierania jakiegokolwiek innego ładunku ( np. kontenerów, trailerów, itp.). Samochodowce są statkami bardzo popularnymi ze względu na to iż mogą przewozić praktycznie wszystkie typy oraz rodzaje pojazdów które mogą same się poruszać. Statki takie wyposażone są w 10 lub więcej pokładów samochodowych charakteryzujących się odmiennymi wymiarami. Do przeładunku pojazdów służą 3 rampy; 2 boczne ( prawa i lewa burta ) oraz 1 rufowa ( główna ).

Chłodniowiec

Image
Do największych statków „chłodniowców” świata należy Dole Chile. Zbudowany został w 1999 roku przez Howaldtswerke – Deutsche Werft AG w Niemczech. Armatorem statku jest Lloyds TSB Maritime, statek ten należy do największej sieci statków chłodniowych na świecie a mianowicie do firmy Dole. Dole Chile może zabrać do 700 kontenerów chłodzonych lub ładunek 350 tysięcy kartonów bananów, jego siostrzanym statkiem jest Dole Columbia, statek kursuje na linii Kostaryka – Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych.

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 30,145
 • - Długość: 205 metrów
 • - Zanurzenie: 10 metrów
 • - Szerokość: 32,2 metryLodołamacz

Image
Największym przedstawicielem tej grupy jest Amerykański Polar Sea, który został zbudowany w 1978 roku przez Lockheed Shipbuilding and Construction Company z Seatle. Mottem tego statku jest: „Semper Paratus” co znaczy „Zawsze gotowy”.

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 13,197
 • - Długość: 122 metry
 • - Szerokość: 25,5 metry
 • - Prędkość: 15 węzłów


Statek USCGC Polar Sea ( WAGB 11 ) jest Amerykańskim ciężkim lodołamaczem. Wprowadzony do służby w 1978 roku razem ze swoim siostrzanym statkiem USCGC Polar Star (WAGB 10). Portem macierzystym dla tych statków jest Seattle w stanie Washington kontrolują Pacyfik oraz operacje lodowe prowadzone przez Amerykańską straż przybrzeżną. Polar Sea jest bardzo nietypową jednostką dlatego że ma wyjątkowy kadłub, dużą moc maszyn i odpowiednią wagę. Konstrukcja która została oparta na wynikach trzyletnich badań oraz testów, łączyła liczne innowacyjne cechy, które miały wpływ na wcześniejsze wszystkie aspekty operacji. Wyposażenie pokładowe jest wysoce rozwinięte. Polar Sea używa czterech różnych metod elektronicznej nawigacji do przezwyciężania trudności związanych z operacjami na tych szerokościach geograficznych, i z komputeryzowanego napędu który kontroluje efektywność sześciu dieslowskich generatorów napędowych, trzech dieslowskich agregatów statkowych, trzech napędowych turbin gazowych i wielu innych bardzo nowoczesnych systemów potrzebnych do operowania statkiem.
Polar Star ma wystarczająco silny kadłub do absorbowania dużych oporów lodowych związanych z jego operacjami. Jednostka posiada inny unikalny napęd specjalnie zaprojektowany do wspierania w łamaniu lodu. A zainstalowany system przechyłowy, może kołysać statkiem tak, aby zapobiec jego utknięciu w lodzie. System ten składa się z połączonych ze sobą trzech par zbiorników, umieszczonych po przeciwnych burtach statku. Pompy przelewają zawartość zbiorników około 132 m³ do przeciwległego zbiornika w ciągu 50 sekund i generują siłę 65 MNm. Służba na lodołamaczu jest długa i zaskakująca, szczególnie kiedy dotyczy będących z dala od portu macierzystego do 8 miesięcy w roku.

Lotniskowiec

Image
U.S.S. Nimmitz jest jednym z największych lotniskowców świata, który pływa pod flagą Stanów Zjednoczonych Ameryki i należy do ich Marynarki Wojennej. Zbudowany został przez Newport News Shipbuilding Co. w roku 1975, portem macierzystym tego “kolosa” jest San Diego w stanie California.
PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - DWT: 97,000
 • - Długość: 332,8 metra
 • - Szerokość: 76,8 metra
 • - Prędkość: 30 węzłów
 • - Zanurzenie: 11,3 metraLotniskowce były w czasach „zimnej wojny” bardzo na czasie, zbudowano ich kilka a jak historia pokazała są one nieocenione w warunkach wojennych. Krótko opisując naszego bohatera należy powiedzieć o kilku istotnych faktach które czynią ten statek wyjątkowym. Za napęd odpowiada system dwóch reaktorów nuklearnych, cztery śruby napędowe, cztery stery znajdujące się na nich, pięć wind do transportu samolotów, cztery stanowiska potrzebne do startu samolotów, cztery liny hamujące podczas lądowania samolotów.
Do uzbrojenia lotniskowca należy m.in. trzy wyrzutnie rakiet typu RAM ( Rolling Airframe Missile ), trzy wyrzutnie typu Mk 29 NATO Sea Sparrow. Powierzchnia pokładu dla samolotów wynosi około 4,5 akra, tj. 18211 m², szerokość tego pokładu wynosi 76,8 metra.

Statek przyszłości

Image
Największy statek, jaki kiedykolwiek był stworzony, będzie konstrukcyjnym arcydziełem oraz dowodem na to, iż człowiek może stworzyć coś tak pięknego a zarazem potężnego. Nazywać się będzie Freedom co oznacza: „Wolność”.

PODSTAWOWE WYMIARY:

 • - Waga: 3,000,000 ton
 • - Długość: 1 mila
 • - Wysokość: 25 pięter
 • - Szerokość: 3 miejskie bloki

 

Image

Porównanie długości największych obiektów pływających świata.


Porównanie długości największych obiektów pływających świata.
Statek ten będzie miał taką objętość że mógłby pomieścić razem Titanica, Queen Mary, U.S.S. Nimitza oraz super - tankowca Jahre Wiking. Ilość ludzi znajdujących się na jednostce wyniosła by 50000 osób, w tym: 15000 członków załogi i 20000 odwiedzających codziennie. Przybliżony koszt budowy tego największego pływającego świata wynosi 9 miliardów dolarów. Napęd statku Freedom stanowić mają 100 elektrycznych pełnoobrotowych śrub napędowych, każda o mocy 3500 koni mechanicznych.

AUTOR

 • SZYMON MAZUREK
 • IV POŁOWY MORSKIE GR. B