Zapraszamy do zapoznania się z artykułem mgr inż. Pauliny Sobkowicz dotyczącym Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków

 

Z Teorią w Praktykę
Centrum Naukowo – Badawcze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków
 Akademii Morskiej  w Szczecinie.

mgr inż. Paulina Sobkowicz

 

Wyższe uczelnie techniczne w dużym stopniu kojarzone są ze zdobywaniem wiedzy, która ma pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów napotkanych w późniejszej pracy. Współcześnie dąży się do tego aby uczelnie nie tylko przekazywały wiedzę teoretyczną ale także umożliwiały wykorzystanie jej w praktyce. Przeprowadzanie badań, różnego typu analiz ma na celu rozwój nowych technologii, które znajdą zastosowanie w przemyśle. Coraz częściej mówi się o komercjalizacji nauki oraz współpracy badawczo – rozwojowej. Uczelnie Wyższe rozwijają się i tworzą nowe laboratoria, centra badawcze i diagnostyczne. Przykładem takiego centrum jest Centrum Naukowo – Badawcze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków Akademii Morskiej  w Szczecinie (CAR).

 

 

Pełna Treść Artykułu w PDF