Poniżej przedstawiamy tematy prac dyplomowych

Prosimy sprawdzić: Rok dla którego tematy są przeznaczone, rodzaj studiów (stacjonarne-niestacjonarne), oraz kierunek studiów (np. nawigacja - transport - geodezja).


Procedura wybierania tematu

1)      Uzgodnienie wybranego tematu z promotorem 

2)      Wypełnienie formularza „praca dyplomowa inżynierska” (do pobrania)

3)      Podpisanie formularza przez promotora

4)      Zarejestrowanie tematu w sekretariacie INM (p. 240)

5)      Złożenie formularza w dziekanacie  

 

Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNY kierunku NAWIGACJA prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej na rok akademicki 2016/2017

 

Instytut Nawigacji Morskiej

Zakład Nawigacji Morskiej

Lp.

Promotor

Temat

Zajęty

Krótki opis pracy

1.        

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow

Analiza metod kontroli porównawczej wskaźników kursu w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji.

 

 

2.        

dr inż. kpt. ż.w.
Andrzej Bąk

Powstawanie i rozkład siły aerodynamicznej jako źródło napędu jachtów morskich.

 

 

3.        

dr inż. kpt. ż.w.
Andrzej Bąk

Opory ożaglowania oraz czynniki wpływające na wielkość siły aerodynamicznej.

 

 

4.        

dr inż. kpt. ż.w.
Andrzej Bąk

Ewolucja kształtów kadłubów jachtów morskich w kontekście dzielności morskiej jednostki.

 

 

5.        

mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski

Analiza metod i środków służących zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska na wybranym statku.

pobrano

 

6.        

mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski

Analiza standardów bezpieczeństwa dla jednostek operujących w obszarze prac morskich platform wydobywczych.

 pobrano

 

7.        

mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski

Analiza wypadków morskich wskutek błędnego wykorzystania systemu ECDIS.

 pobrano

 

8.        

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Analiza techniczno-eksploatacyjna taboru pływającego na Odrzańskiej Drodze Wodnej (ODW).

 

 

9.        

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Charakterystyka nawigacyjnego szlaku żeglownego na rzece Wiśle.

  pobrano

 

10.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Charakterystyka ratownictwa chemiczno-ekologicznego na śródlądowych drogach wodnych w Polsce.

 pobrano

 

11.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Analiza strat poniesionych przez armatorów floty handlowej związanych z działalnością piracką u wybrzeży Afryki Zachodniej.

 pobrano

 

12.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Projekt multimedialny prowadzenia statku w oparciu o nabieżniki toru wodnego Szczecin - Świnoujście.

 

 

13.     

mgr inż. st.of.

Jadwiga Grzeszak

Projekt multimedialny funkcji planowania podróży w systemie ECDIS Navi Sailor 4000.

 

 

14.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Analiza możliwości  określania widzialności meteorologicznej w oparciu o  tabelę zasięgów optycznych.

 

 

15.     

mgr inż. kpt. ż.w.
Barbara Kwiecińska

Zarządzanie efektywnością energetyczną statku.

 

 

16.     

mgr inż. kpt. ż.w.
Barbara Kwiecińska

Eksploatacja techniczna cumowniczych i kotwicznych urządzeń pokładowych.

 pobrano

 

17.     

mgr inż. kpt. ż.w.
Barbara Kwiecińska

Eksploatacja techniczna dźwigów pokładowych.

 pobrano

 

18.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Pożary ładunków masowych przewożonych drogą morską w latach 2000-2015 w świetle prac komisji badania wypadków morskich MAIB.

 

 

19.     

prof. dr hab. inż.

Bernard Wiśniewski

Analiza ograniczenia w programowaniu drogi morskiej statku wynikająca z żeglugi w obszarach ECA (Emission Control Areas). 

 

 

20.     

dr inż. kpt. ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Analiza wypadków i katastrof statków poziomego ładowa-nia z uwzględnieniem specyfiki konstrukcji oraz rutyny związanej z powtarzalnością tras pływania.

 

 

21.     

dr inż. kpt. ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Zagrożenia dla nawigacji i eksploatacji w rejonach występowania zjawisk lodowych.

 pobrano

 

22.     

dr inż. kpt. ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Wpływ warunków hydro-meteorologicznych na zadania operacyjne portu Świnoujście w wybranym okresie czasu.

 pobrano

 

23.     

dr Piotr Medyna

Analiza układów barycznych podczas wybranej podróży statku.

 pobrano

 

24.     

dr Piotr Medyna

Rodzaje i źródła informacji o cyklonach tropikalnych na poszczególnych akwenach objętych występowaniem zjawiska.

 

 

25.     

dr Piotr Medyna

Charakterystyka informacji pogodowej z różnych źródeł dla podróży statku przez Atlantyk Północny.

 

 

Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi

26.     

dr inż. kpt. ż.w.
Mirosław Wielgosz

Współczesne problemy i wyzwania koordynacji na miejscu akcji SAR przez jednostki nie będące jednostkami ratowniczymi.

 pobrano

 

27.     

dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz

Przeglądy, inspekcje i certyfikacja jednostek niekonwencyjnych.

 

 

28.     

dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz

Analiza skuteczności szkolenia studentów w zakresie pierwszych czynności przedmedycznych na statkach  uczelni morskich.

 pobrano

 

29.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Dariusz Stachowiak

Zarządzanie kryzysowe w Porcie Handlowym Świnoujście w sytuacji zagrożeń niemilitarnych.

 pobrano

 

30.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Dariusz Stachowiak

Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw surowców energetycznych Polski.

 

 

31.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Dariusz Stachowiak

Specyfika transportu ładunków wojskowych na statkach handlowych.

 

 

32.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Analiza organizacji oraz możliwości ratowniczych okrętów Marynarki Wojennej RP.

 

 

33.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Zabezpieczenie ratownicze  Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

 

 

34.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Ocena zdolności ratowniczych jednostek pływających i powietrznych Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

 

35.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest

Rola załogi statku oraz przedsiębiorstwa armatorskiego we wdrożeniu procedur bezpieczeństwa.

 pobrano

 

36.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest

Zabezpieczenie terminali przeładunkowych ropy naftowej na przykładzie terminalu BONGA.

 

 

37.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest

Potencjał i ograniczenia Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków w zwalczaniu piractwa morskiego.

 pobrano

 


Centrum Technologii Przewozów LNG

38.     

dr hab. inż. st. of.
Maciej Gucma

Analiza ryzyka operacji cumowania gazowca do jednostki FSRU.

 

 

39.     

mgr  inż. kpt. ż.w.

Karol Igielski

Postępowanie z wodami balastowymi na statku w aspekcie prawnym.

 pobrano

 

40.     

mgr  inż. kpt. ż.w.

Karol Igielski

Przygotowanie ładowni statku do przyjęcia ładunku.

 

 

41.     

mgr inż. kpt. ż.w.

Tomasz Szewczuk

Analiza bezpieczeństwa przewozu pokładowego ładunku drewna

 

 

42.     

mgr inż. kpt .ż.w.

Tomasz Szewczuk 

Charakterystyka, budowa i bezpieczeństwo obsługi statkowych urządzeń przeładunkowych z uwzględnieniem Cargo Gear Book.

 

 

43.     

mgr inż. kpt .ż.w.

Tomasz Szewczuk 

Analiza bezpieczeństwa przewozu niebezpiecznych ładunków masowych stwarzających zagrożenie w masie (MHB) na podstawie Kodeksu IMSBC.

 

 

44.     

mgr inż. kpt .ż.w.

Tomasz Szewczuk

 

Analiza wpływu trymowania suchych ładunków masowych na bezpieczeństwo przewozu z uwzględnieniem kodeksu IMSBC.

 

 

 

Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH kierunku NAWIGACJA prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej na rok akademicki 2016/2017

 

Instytut Nawigacji Morskiej

Zakład Nawigacji Morskiej

Lp.

Promotor

Temat

ZAJĘTY

Krótki opis pracy

1.        

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow

Analiza porównawcza żyrokompasów różnych typów wykorzystywanych na statkach floty morskiej.

 

 

2.        

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow

Analiza porównawcza logów morskich różnych typów wykorzystywanych na statkach floty morskiej.

 

 

3.        

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow

Analiza porównawcza kompasów magnetycznych różnych typów wykorzystywanych na statkach floty morskiej.

 

 

4.        

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow

Analiza problemów bezpieczeństwa na statkach floty morskiej.

 

 

5.        

dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk

Wizualizacja informacji z urządzeń zewnętrznych w systemach map elektronicznych.

 

 

6.        

dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk

Systemy dystrybucji i korekty elektronicznych map nawigacyjnych ENC.

 

 

7.        

dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk

Wykorzystanie platform "e-learningu" w szkoleniu kadr morskich.

 

 

8.        

dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk

Wykorzystanie środowiska Moodle w nauczaniu nawigacji.

 

 

9.        

dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk

Implementacja przepisów COLREG w wybranym środowisku "e-learningu".

 

 

10.     

dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk

Możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w nawigacji.

 

 

11.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) i jego wpływ na bezpieczeństwo żeglugi oraz ochronę środowiska w obszarach morskich Polski.

 pobrano

 

12.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Analiza przyczyn wypadków morskich z udziałem jednostek rybackich w orzecznictwie Izb Morskich za okres 2007-2017.

 pobrano

 

13.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Analiza przyczyn wypadków morskich z udziałem jachtów w orzecznictwie Izb Morskich za okres 2007-2017.

 pobrano

 

14.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Wizualizacja sposobów określania pozycji obserwowanej w nawigacji.

pobrano

 

15.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Rola i znaczenie Urzędów Żeglugi Śródlądowej w poprawie bezpieczeństwa żeglugi na szlakach żeglugowych.

 pobrano

 

16.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Analiza przyczyn wypadków żeglugowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej za lata 2007-2017.

 pobrano

 

17.     

mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki

Wizualizacja oznakowania szlaku żeglownego na polskich wodach śródlądowych.

 pobrano

 

18.     

mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski

Analiza rozlewów olejowych ze statków i platform na obszarze Morza Bałtyckiego na podstawie danych HELCOM.

 pobrano

 

19.     

mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski

Analiza awarii nawigacyjnych oraz kolizji statków na podstawie danych HELCOM.

 pobrano

 

20.     

mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski

Analiza skuteczności wykorzystania sił i środków do walki z rozlewem olejowym z morskich platform wydobywczych rozmieszczonych na Morzu Bałtyckim.

 pobrano

 

21.     

mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski

Analiza przemieszczania się rozlewu olejowego powstałego podczas prac wydobywczych na morzu z zastosowaniem modelu PISCES II.

 pobrano

 

22.     

mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski

Projekt praktycznego szkolenia obsługi wybranego systemu ECDIS.

 pobrano

 

23.     

mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski

Projekt praktycznego szkolenia określania i kompensacji dewiacji kompasu magnetycznego przy wykorzystaniu systemu NT 5000.

 pobrano

 

24.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Efekty zniekształcenia fali pływów na płytkowodziu, wybrane przykłady.

 

 

25.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Charakterystyka zjawiska prądów pływowych w Kanale Angielskim.

 

 

26.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Morska elektroniczna autostrada w Cieśninach Malaka i Singapur – innowacyjny projekt zarządzania bezpieczeństwem akwenu zamkniętego z wysoce zagęszczonym ruchem statków.

 

 

27.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Charakterystyka akwenów pływowych jako źródeł energii odnawialnej. Elektrownie pływowe.

 

 

28.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Wykorzystanie systemu danych oceanograficznych i meteorologicznych NOAA PORTS®  dla zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji.

 

 

29.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Przystosowanie kontenerowca i zasady przewozu ładunków niebezpiecznych na przykładzie statku.

 pobrano

 

30.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Barbara Kwiecińska

Ocena stanu technicznego i eksploatacja systemów i urządzeń pokładowych na przykładzie statku. 

 

 

31.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Charakterystyka wybranego akwenu oznakowanego nabieżnikami.

 

 

32.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Analiza porównawcza morskich map papierowych i cyfrowych.

 pobrano

 

33.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Charakterystyka  elektronicznych katalogów map.

 

 

34.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Analiza funkcji planowania podróży w wybranym systemie ECDIS.

 

 

35.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Charakterystyka nawigacyjna akwenu podejściowego do portu Gdynia.

 pobrano

 

36.     

mgr inż. st. of.

Jadwiga Grzeszak

Charakterystyka nawigacyjna torów wodnych na Zatoce Gdańskiej.

 

 

37.     

dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Analiza zasięgu zjawisk lodowych na Atlantyku Północnym w wybranym roku.

 

 

38.     

dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Porównanie rzeczywistych warunków hydrometeorologicznych z informacjami  zawartymi na mapach analizy synoptycznej.

 

 

39.     

dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Analiza pogodowa podróży wybranego statku w zestawieniu z bezpieczeństwem nawigacyjnym.

 

 

40.     

dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Analiza porównawcza treści map prognozy 24 i 48 godzinnych w porównaniu z warunkami rzeczywistymi.

 

 

41.     

dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Porównanie tras wybranych sztormów tropikalnych z teoretycznymi torami dla danego akwenu.

 

 

42.     

dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz

Analiza porównawcza map synoptycznych pochodzących z różnych źródeł.

 

 

43.     

dr Piotr Medyna

Analiza warunków hydrometeorologicznych podczas podróży wybranego statku na odcinku oceanicznym.

 

 

44.     

dr Piotr Medyna

Ocena podróży wybranego statku na tle bieżących i sezonowych warunków pogodowych.

 

 

45.     

dr Piotr Medyna

Analiza sytuacji sztormowych na Północnym Atlantyku w latach 2011-2015.

 

 

46.     

dr Piotr Medyna

Analiza sytuacji sztormowych na Północnym Pacyfiku w latach 2011-2015.

 

 

47.     

dr Piotr Medyna

Pogodowe ograniczenia żeglugi na Morzu Bałtyckim w latach 2011-2015.

 

 

48.     

dr Piotr Medyna

Analiza występowania zjawiska tsunami w latach 2011-2015.

 pobrano

 

49.     

prof. dr hab. inż.
 Bernard Wiśniewski

Analiza nawigacyjna i pogodowa wybranej podróży statku.

 

 

50.     

prof. dr hab. inż.
 Bernard Wiśniewski

Analiza nawigacyjna i pogodowa wybranej podróży statku.

 

 

Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi

51.     

dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Wpływ inspekcji państwa bandery na wzrost bezpieczeństwa na morzu.


pobrano

 

52.     

dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Analiza przyczyn zatrzymań statków i odmowy wejścia jako narzędzie do poprawy bezpieczeństwa na morzu.

 pobrano

 

53.     

dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Wykorzystanie systemów map elektronicznych w akcjach poszukiwawczo ratowniczych na morzu.

 pobrano

 

54.     

dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Analiza uchybień i niezgodności z inspekcji oraz audytów w aspekcie przygotowania statku do kolejnych inspekcji.

 pobrano

 

55.     

dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Wpływ wprowadzenia Kodeksu Polarnego na zmiany w wyposażeniu ratunkowym i pożarowym statków.

 pobrano

 

56.     

dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Współczesne wyposażenie ratunkowe statku - aplikacja komputerowa do nauki przedmiotu „Ratownictwo morskie”.

 pobrano

 

57.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Dariusz Stachowiak

Wykorzystanie nowoczesnych technologii  w ochronie portów, obiektów portowych  przed przestępczością i atakami terrorystycznymi.

 pobrano

 

58.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Dariusz Stachowiak

Analiza bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na systemy zaopatrzenia w energię i paliwa.

 pobrano

 

59.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Dariusz Stachowiak

Analiza ochrony gazoportu Świnoujście w świetle Kodeksu ISPS

 pobrano

 

60.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Dariusz Stachowiak

Środki ochrony statków handlowych przed atakami pirackimi - aplikacja do nauki przedmiotu

 pobrano

 

61.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest

Rozwój pokładowych środków zapobiegania atakom pirackim i terrorystycznym.

 pobrano

 

62.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest

Analiza funkcjonowania systemu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zagrożenia portowej infrastruktury krytycznej.

 pobrano

 

63.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest

Ocena współczesnych zagrożeń piractwem i terroryzmem morskim w rejonie cieśniny Malakka w w kontekście transportu strategicznych surowców energetycznych.

 pobrano

 

64.

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Wyposażenie nawigacyjne i ratownicze jachtów
w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi.

 pobrano

 

65. 

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Bezpieczeństwo żeglugi na torze wodnym Świnoujście - Szczecin.

 pobrano

 

66. 

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Charakterystyka sił i środków brzegowych stacji ratownictwa morskiego na przykładzie BSR Darłowo.

  pobrano

 

67.  

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Bezpieczeństwo żeglugi jachtów w aspekcie Konwencji COLREG.

  pobrano

 

68.     

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Prognozowanie rozlewu olejowego i planowanie jego zwalczania z wykorzystaniem programu PISCES II.

 pobrano

 

69.   

mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej

Organizacja, zadania i możliwości morskiego ratowniczego centrum koordynacyjnego na przykładzie PCK Świnoujście.

 pobrano

 

Centrum Technologii Przewozów LNG

70.    

dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka

Analiza porównawcza rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych radarów nawigacyjnych w aspekcie ich integracji z IBS.

 

 

71. 

dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka

Analiza rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych statków śródlądowych wykorzystywanych do transportu gazów.

 

 

72.  

dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka

Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu ładunków niebezpiecznych na śródlądowych drogach wodnych.

 

 

73. 

dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka

Ocena ryzyka eksploatacji terminalu LNG w aspekcie budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

 

 

74.     

dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma

Analiza ryzyka operacji przeładunkowych gazu skroplonego.

  pobrano

 

75.     

dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma

Komputerowy model ryzyka operacji przeładunkowych statek-statek.

 

 

76.     

dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma

Systemy pilotowo dokujące wspomagające cumowanie jednostek typu Ro-Ro.

 

 

77.     

dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma

Systemy monitoringu parametrów środowiskowych dla osłony operacji podejścia do portu i cumowania  dużych jednostek.

 

 

78.     

dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma

Wykorzystanie kamery przemysłowej  do oceny kąta podejścia jednostki do nabrzeża.

 

 

79.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Tomasz Szewczuk

Analiza bezpieczeństwa przewozu drogą morską ładunków klasy 9 w opakowaniach.

 

 

80.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Tomasz Szewczuk

Wpływ niezdeklarowanej masy ładunku na wysokość metacentryczną kontenerowca w procesie jego eksploatacji.

 

 

81.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Tomasz Szewczuk

Analiza bezpieczeństwa przewozu ładunków klasy 1 z uwzględnieniem grupy kompatybilności.

 

 

82.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Tomasz Szewczuk

Analiza bezpieczeństwa przewozu drogą morską ładunków masowych niebezpiecznych z uwzględnieniem substancji niebezpiecznych w masie.

 

 

83.     

mgr inż. kpt.ż.w.
Tomasz Szewczuk

Analiza bezpieczeństwa mocowań ładunków ponadgabarytowych w eksploatacji kontenerowca.

 

 

84.     

mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek

Transport ładunków niebezpiecznych - materiały do e-learningu.

  pobrano

 

           
Tematy prac dyplomowych MAGISTERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH kierunku NAWIGACJA prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej na rok akademicki 2016/2017
-->

Instytut Nawigacji Morskiej

Zakład Nawigacji Morskiej

Lp.

Promotor

Temat

ZAJĘTY

Krótki opis pracy

1.

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow

Analiza struktury dzienników okrętowych w nowych warunkach nawigacji satelitarnej pod względem bezpieczeństwa nawigacji.

 

 

Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi

2.

dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Analiza skuteczności działań nawigatorów morskich w manewrach antykolizyjnych.

 

 

Centrum Technologii Przewozów LNG

3.  

dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka

Wybór możliwych lokalizacji rzecznych terminali LNG w Polsce.

 

 

4.

dr hab. inż. st. of.
Maciej Gucma

Model skutków rozlewu LNG na pokład statku.