Poniżej przedstawiamy tematy prac dyplomowych

Prosimy sprawdzić: Rok dla którego tematy są przeznaczone, rodzaj studiów (stacjonarne-niestacjonarne), oraz kierunek studiów (np. nawigacja - transport - geodezja).


Procedura wybierania tematu

1)      Uzgodnienie wybranego tematu z promotorem 

2)      Wypełnienie formularza „praca dyplomowa inżynierska” (do pobrania)

3)      Podpisanie formularza przez promotora

4)      Zarejestrowanie tematu w sekretariacie INM (p. 240)

5)      Złożenie formularza w dziekanacie  


Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH
kierunku NAWIGACJA
prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej
na rok akademicki 2017/2018

 

Instytut Nawigacji Morskiej
Zakład Nawigacji Morskiej
Lp. Promotor Temat Data pobrania Imię i nazwisko studenta
1.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Rejestracja podróży w systemach ECDIS.    
2.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Aktualizacja danych systemu ECDIS.    
3.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Rejestracja danych nawigacyjnych w systemie ECDIS.    
4.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza roli jednostek specjalistycznych w procesie budowy morskich farm wiatrowych.    
5.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Proces eksploatacji statku typu Ro-Ro na przykładzie wybranej jednostki.    
6.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Nowe metody korekty morskich map i wydawnictw nawigacyjnych.    
7.       dr inż. of. wacht.
Kinga Łazuga
Procedura akcji ratowniczej w przypadku wycieku substancji chemicznej na statku w porcie Świnoujście.    
8.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Analiza porównawcza treści map pogodowych, danych dostarczanych przez modele prognostyczne z warunkami rzeczywistymi podczas podróży wybranego statku.    
9.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Opracowanie planu przejścia trasy Szczecin - Skagen, jako obszaru szczególnie trudnego nawigacyjnie dla statku o dużym zanurzeniu.    
10.    dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Analiza faz rozwoju wybranych sztormów tropikalnych od stadium początkowego po zanikanie w stadium pozatropikalnym.    
11.    dr Piotr Medyna Hydrometeorologiczna analiza dostępności obszarów oceanicznych dla różnych typów statków.    
12.    dr Piotr Medyna Ocena trudności podróży wybranego statku na tle bieżących i sezonowych warunków pogodowych.    
13.    dr Piotr Medyna Interpretacja zachmurzenia w różnych sytuacjach pogodowych podczas podróży wybranego statku.    
Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi
14.    dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz
Dobra praktyka nawigacyjna z wykorzystaniem systemu ECDIS  i mapami papierowymi – porównanie.    
15.    dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz
Zmiany w światowym systemie inspekcji PSC w ostatniej dekadzie.    
16.    dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz
Analiza zmian w systemach ECDIS powodowanych najnowszymi pracami IMO oraz IHO.    
17.    dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Nawigacja w rejonach przybrzeżnych – utrudnienia nawigacyjne związane z ruchem jednostek rekreacyjnych i rybackich.    
18.    dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza czynników ryzyka branych pod uwagę przy rozmieszczaniu i budowie rurociągów oraz kabli podwodnych.    
19.    dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza wypadków morskich statków handlowych z jachtami rekreacyjnymi na torze wodnym Świnoujście – Szczecin.    
20.    dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza odległości mijania się statków na akwenach otwartych oraz akwenach ograniczonych o dużym zagęszczeniu ruchu statków.    
21.    mgr inż. kmdr por. rez.
Konrad Stafiej
Możliwości specjalistycznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w ratownictwie wodnym.    
22.    mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest
Analiza procedur biernej ochrony statku na przykładzie armatora Euroafryka Shipping Lines.    
23.    mgr inż. kmdr por. rez.
Marek Szelest
Współczesne metody analizy ryzyka, oraz identyfikacji zagrożeń w kontekście przepisów kodeksu ISPS.    
Centrum Technologii Przewozów LNG
24.    dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka
Analiza metod doboru parametrów eksploatacyjnych holowników w aspekcie planowanych zadań transportowych.    
25.    dr hab. inż. st. of.
Maciej Gucma
Analiza uciągów i mocy dla holowników dostępnych w polskich portach.    
26.    dr hab. inż. st. of.
Maciej Gucma
Analiza metod cumowania dużych jednostek zbiornikowych.    
27.    dr hab. inż. st. of.
Maciej Gucma
Warunki krytyczne postoju przy nabrzeżu dla dużych jednostek zbiornikowych.    
28.    dr hab. inż. st. of.
Maciej Gucma
Elektroniczna baza danych obiektów hydrograficznych dla systemu Android.    
29.    mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Analiza porównawcza procesu resztkowania ładunku na zbiornikowcach wyposażonych w konwencjonalne pompy odśrodkowe w porównaniu do pomp zanurzeniowych.    
30.    mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Technologia transportu ładunków na chłodniowcu.    
Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH
kierunku NAWIGACJA
prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej
na rok akademicki 2017/2018Instytut Nawigacji Morskiej
Zakład Nawigacji Morskiej
Lp. Promotor Temat Data pobrania Imię i nazwisko studenta
1.       prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow Analiza wpływu czynników pogodowych na pracę statku zajętego holowaniem.    
2.       prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow Analiza czynników dokładności żyrokompasów w wysokich szerokościach geograficznych.    
3.       prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow Analiza współczesnego stanu kontroli wskaźników kursu na statkach morskich.    
4.       prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Eugeniusz Łusznikow Kompleksowa ocena wymagań dla urządzeń nawigacyjnych w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi.    
5.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Charakterystyka podstawowych typów systemów map elektronicznych (ECDIS, RCDS i ECS).    
6.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Urządzenia i czujniki współpracujące z ECDIS.    
7.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Alarmy i ostrzeżenia w systemie ECDIS oraz skutki ich błędnej interpretacji.    
8.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Aspekty prawne i standaryzacja systemów ECDIS.    
9.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Planowanie podróży w systemach ECDIS.    
10.       dr inż. kpt.ż.w.
Andrzej Bąk
Monitorowanie podróży w systemach ECDIS.    
11.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Symulacyjna analiza rozlewu olejowego na podstawie wypadku wybranego statku.    
12.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Projekt normalizacji informacji prezentowanej przez system ECDIS.    
13.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Przegląd aplikacji nawigacyjnych do planowania podróży statku.    
14.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Projekt systemu zarządzaniem ryzykiem jednostki off-shore.    
15.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza różnic w zastosowaniu publikacji elektronicznych Admiralicji Brytyjskiej w stosunku do klasycznych publikacji nawigacyjnych.    
16.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Rola planu SEEMP w eksploatacji statku.    
17.       dr inż. of. wacht.
Kinga Łazuga
Analiza procedur oraz kalkulacja kosztów akcji zwalczania rozlewu olejowego w przypadku wycieku paliwa ciężkiego.    
18.       dr inż. of. wacht.
Kinga Łazuga
Analiza procedur oraz kalkulacja kosztów akcji zwalczania rozlewu olejowego w przypadku wycieku paliwa lekkiego.    
19.       dr inż. of. wacht.
Kinga Łazuga
Przegląd polskich sił i środków do zwalczania rozlewów oraz analiza ich możliwości w aspekcie zwalczania zanieczyszczeń.    
20.       dr inż. of. wacht.
Kinga Łazuga
Procedura akcji ratowniczej w przypadku wycieku substancji chemicznej na statku w porcie Police.    
21.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Wpływ rozwoju floty zbiornikowców na bezpieczeństwo ekologiczne.    
22.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Analiza procedur związanych z nawigacyjnym przejściem kanałów: Kilońskiego, Panamskiego i Sueskiego.    
23.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Rejon portu Szczecin - Świnoujście – porównanie informacji meteorologicznych pochodzących z różnych źródeł, na przestrzeni wybranego okresu czasu.    
24.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Analiza przejść statku o dużym zanurzeniu w Cieśninach Duńskich.    
25.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Analiza bieżących informacji hydrometeorologicznych w aspekcie bezpieczeństwa Przejścia Północno-Wschodniego.    
26.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Czynnik ludzki jako główna przyczyna wypadków morskich, w aspekcie orzecznictwa międzynarodowego, na przestrzeni ostatnich lat.    
27.       dr Piotr Medyna Analiza występowania sytuacji sztormowych na Bałtyku w latach 2013-2017.    
28.       dr Piotr Medyna Porównanie formatów prognoz pogody publikowanych dla różnych obszarów Metarea.    
29.       dr Piotr Medyna Analiza warunków hydrometeorologicznych akwenu Zalewu Szczecińskiego w latach 2013-2017.    
30.       dr Piotr Medyna Analiza podróży oceanicznej wybranego statku w oparciu o bieżące analizy i prognozy pogody.    
31.       dr Piotr Medyna Analiza dostępności danych hydrometeorologicznych podczas planowania i realizacji podróży wybranego statku.    
32.       dr Piotr Medyna Hydrometeorologiczne uwarunkowania żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej na akwenie Dolnej Odry.    
33.       prof. dr hab. inż.
Bernard Wiśniewski
Planowanie tras statku z wykorzystaniem systemu SPOS lub Bon Voyage.    
34.       prof. dr hab. inż.
Bernard Wiśniewski
Procedura planowania i prognozowania trasy statku z wykorzystaniem systemu wspomagania nawigacji.    
Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi
35.       dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Organizacja i wyposażenie oraz współpraca służb SAR w rejonie Morza Czarnego.    
38.       dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Wirtualne oznakowanie i inne wirtualne pomoce nawigacyjne.    
37.       dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Wpływ działalności organów międzynarodowych i krajowych na bezpieczeństwo żeglugi na wodach Unii Europejskiej.    
38.       dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa żeglugi w oparciu o  wyniki inspekcji PSC.    
39.       dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Nawigacyjne aspekty i problemy żeglugi Przejściem Północno-Wschodnim.    
40.       dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Współczesny system licencjonowania i dystrybucji map ENC.    
41.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Wykorzystanie raportów o incydentach oraz wypadkach morskich w celu analizy bezpieczeństwa nawigacyjnego na wybranym obszarze.    
42.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Uszkodzenia infrastruktury podwodnej przez statki morskie – analiza przyczyn.    
43.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza uszkodzeń infrastruktury podwodnej przez statki morskie pod względem sposobów ich wykrycia, miejsc w których wystąpiły oraz kosztów naprawy.    
44.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza sposobów zabezpieczenia infrastruktury podwodnej przed uszkodzeniami ze strony statków handlowych i statków rybackich.    
45.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza pojęcia domeny statku, wykorzystanie domeny w istniejących systemach analizy i monitorowania bezpieczeństwa nawigacyjnego.    
46.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza przyczyn wypadków morskich w systemach rozgraniczenia ruchu oraz w ich okolicy na Morzu Bałtyckim.    
47.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza bezpieczeństwa nawigacyjnego na wejściu do portu Świnoujście.    
48.       dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Ocena wpływu ruchu jednostek rekreacyjnych na bezpieczeństwo nawigacyjne na wejściach do portów handlowych.    
Centrum Technologii Przewozów LNG
49.       dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka
Analiza porównawcza systemów  monitorowania kontenerów wykorzystywanych do przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie morskim i śródlądowym.    
50.       dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka
Analiza porównawcza systemów zarządzania kontenerami podczas operacji przeładunkowych i na terminalach kontenerowych.    
51.       dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka
Ocena możliwości obsługi największych kontenerowców świata w polskich portach morskich.    
52.       dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka
Określenie możliwości eksploatacji statków śródlądowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej i Wiślanej Drodze Wodnej.    
53.       dr hab. inż. kpt.ż.w.
Wojciech Ślączka
Analiza statystyczna wypadków morskich i zaleceń powypadkowych będących efektem działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.    
54.       dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma
Analiza przepisów międzynarodowych bunkrowania LNG.    
55.       dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma
Koncepcja podejścia do Świnoujścia dla statków o zanurzeniu powyżej 12 m.    
56.       dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma
Analiza źródeł ENC w systemie otwartego dostępu.    
57.       dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma
Budowa prostego czytnika map RCS dla systemu Android.    
58.       dr hab. inż. st.of.
Maciej Gucma
Projekt mapy wektorowej portu Szczecin-Świnoujście.    
59.       mgr inż. kpt.ż.w.
Karol Igielski
Analiza kolizji jednostek rybackich na Morzu Bałtyckim na przykładzie wybranych zdarzeń.    
60.       mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Analiza przepisów i regulacji dotyczących statków napędzanych paliwem o niskim poziomie zapłonu.    
61.       mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Analiza środków ochrony przeciwpożarowej gazowca na przykładzie statku LPG Navigator Grace.    
62.       mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Ocena operacji STS „Ship To Ship” pod względem ekonomicznym oraz bezpieczeństwa.    
63.       mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Technologia transportu amoniaku na przykładzie statku LPG Navigator Jorf.    
64.       mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Europejski system monitoringu statków transportujących ładunki niebezpieczne i zanieczyszczające.    
65.       mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Bezpieczeństwo eksploatacji gazowców na przykładzie statku LPG JS Lekvar.    
66.       mgr inż. st. of.
Monika Hapanionek
Przewóz ładunków niebezpiecznych klasy 5 i 9 na statkach poziomego ładowania.